Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. [Ps. 37; 23 – 24]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1895WARSZAWA – DOKŁADNEJ DATY BRAK – [05.?.1895] * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


35. Henryk Sienkiewicz o prośbie o dziesięć egzemplarzy „Rodziny Połanieckich”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 02. * [H. S. do Franciszka i Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


01. Henryk Sienkiewicz przesyła życzenia noworoczne.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 02. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


02. Henryk Sienkiewicz o opłacie łowieckiej i życzeniach noworocznych.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


405. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o spotkanych w Wiedniu osobach, o swoich dzieciach, o odwiedzających go osobach, o bieżących wydarzeniach warszawskich oraz o „Rodzinie Połanieckich” i „Quo vadis”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 08. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na herbatę.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 09. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


32. Henryk Sienkiewicz o przygotowaniach do druku „Rodziny Połanieckich”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 11. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


406. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o podobieństwach i różnicach „Rodziny Połanieckich” i rzeczywistości oraz o spotkanych osobach.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 15. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


33. Henryk Sienkiewicz o przygotowaniach do druku „Rodziny Połanieckich”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 16. * [H. S. do Stefana Dembego]


01. Henryk Sienkiewicz o aforyźmie do albumu.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


407. Henryk Sienkiewicz o etyczno-moralnych aspektach działań rodziny Wołodkowiczów i o swoim zdrowiu.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 25. * [H. S. do Kazimierza Morawskiego]


07. Henryk Sienkiewicz o możliwości podjęcia pracy przez Ignacego Chrzanowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskiego, o codzienności warszawskiej, o swoim zdrowiu,
o widzianych osobach.

WARSZAWA – MARZEC – 15. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


161. Henryk Sienkiewicz o nieuzasadnionej opłacie za paszport.

WARSZAWA – MARZEC – 18. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


162. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu na winta.

WARSZAWA – MARZEC – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


408. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu i o pracy nad „Quo vadis”.

WARSZAWA – MARZEC – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


409. Henryk Sienkiewicz o sprawie rozstania z żoną Marią z Romanowskich.

WARSZAWA – MARZEC – 28. * [H. S. do Konstancji Morawskiej]


03. Henryk Sienkiewicz o „Rodzinie Połanieckich”, o „Quo vadis”, o Ottonie Eduardzie Leopoldzie von Bismarcku-Schönhausenie i o przyjeździe do Krakowa.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – około 01. * [H. S. do Edwarda Janczewskiego]


410. Henryk Sienkiewicz o swoim liście o Ottonie von Bismarcku.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – około 01. * [H. S. do Kazimierza Morawskiego]


15. Henryk Sienkiewicz o błędach w materiałach źródłowych do „Quo vadis”, o pracy nad tą powieścią, o swoich dzieciach i o spotkanych osobach.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 05. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


163. Henryk Sienkiewicz o artykule o Ottonie von Bismarcku.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 06. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


164. Henryk Sienkiewicz o utworze Stanisława Hłaski.

WARSZAWA – MAJ – 05. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


34. Henryk Sienkiewicz o przygotowaniach do druku „Rodziny Połanieckich”.

WARSZAWA – MAJ – 07. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


411. Henryk Sienkiewicz o planach na najbliższe tygodnie.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 14. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


412. Henryk Sienkiewicz o zajęciach w Kaltenleutgeben, o trosce o Kazimierza Szetkiewicza i o swoich dzieciach.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 28. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


413. Henryk Sienkiewicz o swom zdrowiu, o sprawie rozstania z żoną Marią z Romanowskich i o poczynionych zakupach.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 29. * [H. S. do Kazimierza i Wandy z Mineyków Szetkiewiczów]


111. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Kaltenleutgeben, o swoim zdrowiu, o kupnie psa jamnika, o sprawie rozstania z żoną Marią z Romanowskich i o spotkanych osobach.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 30. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


414. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu adresatki, o sprawie rozstania z żoną Marią z Romanowskich i o pracy nad „Quo vadis”.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 31. * [H. S. do Edwarda Lubowskiego]


11. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Quo vadis”, o pobycie w Kaltenleutgeben i o planach zakopiańskich.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 05. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


415. Henryk Sienkiewicz o planach swoich i adresatki oraz o poczynionych zakupach.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 12. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


416. Henryk Sienkiewicz o przyczynach opóźnienia wyjazdu z Kaltenleutgeben.

ZAKOPANE – CZERWIEC – 19. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


417. Henryk Sienkiewicz o przywracaniu radości życia, o spotkaniu z Józefem Szląskowskim, o sprawie rozstania z żoną Marią z Romanowskich, o wierszu Marii Konopnickiej dla córki Jadwigi, o egzaminach syna Henryka Józefa, o jamniku „Wykopie” i o spotkanych osobach.

KRAKÓW – CZERWIEC – 21 lub 22. * [H. S. do Edwarda i Jadwigi Janczewskich]


547. Henryk Sienkiewicz o oczekiwaniu na powrót syna z egzaminu.

ZAKOPANE – LIPIEC – 06. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


418. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o wyczynach rowerowych syna Henryka Józefa, o zabiciu Tokaja, o wieściach przywiezionych przez Wandę z Mineyków Szetkiewicz, o pracy nad „Quo vadis” i o sprawie rozstania z żoną Marią z Romanowskich.

ZAKOPANE – LIPIEC – 07. * [H. S. do Mariana Hawranka]


01. Henryk Sienkiewicz o prośbie o masaż.

ZAKOPANE – LIPIEC – 14. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


05. Henryk Sienkiewicz o położonych przez siebie pionierskich podwalinach w dziedzinie idealizmu w literaturze i o pobycie w Zakopanem.

TEPLITZ – LIPIEC – 29. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


07. Henryk Sienkiewicz o pomyłce adresowej, o aktualnym adresie Jadwigi Janczewskiej, o swoim zdrowiu i o spotkanych osobach.

TEPLITZ – SIERPIEŃ – 06. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


08. Henryk Sienkiewicz o pomyłkach poczty zakopiańskiej, o sprawie rozstania z żoną Marią z Romanowskich i o spotkanych osobach.

TEPLITZ – SIERPIEŃ – 08. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


112. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu dzieci i swoim, o pomyłce poczty zakopiańskiej, o spotkanych osobach, o pracy nad „Quo vadis” i o pogodzie.

TEPLITZ – SIERPIEŃ – 14. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


419. Henryk Sienkiewicz o stanie ducha adresatki, o pobycie w Zakopanem i w Teplitz, o spotkanych osobach, o śmierci Antoniego Zaleskiego, o planach po powrocie
z Teplitz i o dzieciach: Henryku Józefie i Jadwidze.

TEPLITZ – SIERPIEŃ – 23. * [H. S. do Kazimierz i Wandy z Mineyków Szetkiewiczów]


113. Henryk Sienkiewicz o planach na wrzesień, o swoim zdrowiu, o pracy nad „Quo vadis” i o synu Henryku Józefie.

DREZNO – SIERPIEŃ – 26. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


09. Henryk Sienkiewicz o niespodziance dla dzieci.

ZAKOPANE – WRZESIEŃ – 09. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


165. Henryk Sienkiewicz o planach twórczych i o najbliższej przyszłości.

ZAKOPANE – WRZESIEŃ – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


420. Henryk Sienkiewicz o powrocie do Zakopanego, o pracy nad „Quo vadis” i o polowaniu na niedźwiedzia.

ROGALIN – PAŹDZIERNIK – 01. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


166. Henryk Sienkiewicz o kierowanej do niego korespondencji.

ROGALIN – PAŹDZIERNIK – 01. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


114. Henryk Sienkiewicz o podróży do Rogalina, o pobycie w Rogalinie, o przepisie na katar żołądka i o pracy nad „Quo vadis”.

ROGALIN – PAŹDZIERNIK – 12. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


10. Henryk Sienkiewicz o kontuzji ręki, o sprawie rozstania z żoną Marią z Rmanowskich.

ROGALIN – PAŹDZIERNIK – 12. * [H. S. do Tadeusza Żuk-Skaryszewskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o kontuzji ręki.

ROGALIN – PAŹDZIERNIK – 15. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


10. Henryk Sienkiewicz o przyczynach opóźnienia odpowiedzi na list adresata i o jego tłumaczeniu powieści „Bez dogmatu”.

ROGALIN – PAŹDZIERNIK – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


421. Henryk Sienkiewicz o bolącej ręce.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 18. * [H. S. do Adama Bauerertz’a]


01. Henryk Sienkiewicz o newralgii w ramieniu i o prośbie o wizytę lekarską.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 18. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


11. Henryk Sienkiewicz o kontuzji ręki, o dzieciach i o życzliwości Róży z Potockich Raczyńskich.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 18. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


36. Henryk Sienkiewicz o ilustracji do noweli „Bądź błogosławiona”.

WARSZAWA – LISTOPADA – 28. * [H. S. do Adama Bauerertz’a]


04. Henryk Sienkiewicz o powodach nieobecności u adresata.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 28. * [H. S. do Edwarda Janczewskiego]


422. Henryk Sienkiewicz o należnościach za „Quo vadis” i o bolącej ręce.

ROGALIN – PAŹDZIERNIK – 29. * [H. S. do Marii Jadwigi Franciszki z Popielów Godlewskiej]


167. Henryk Sienkiewicz o powodach nieobecności u adresata.

WARSZAWA – LISTOPAD – 03. * [H. S. do Adama Bauerertz’a]


02. Henryk Sienkiewicz o pertraktacjach w sprawie taniego wydania Trylogii.

WARSZAWA – LISTOPAD – przed 14. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


37. Henryk Sienkiewicz o egzemplarzach „Rodziny Połanieckich” dla Antoniego Wodzińskiego, o „Pośle z Prawdy”.

WARSZAWA – LISTOPAD – 14. * [H. S. do Adama Bauerertz’a]


03. Henryk Sienkiewicz o powodach niemożności odwiedzenia adresata.

WARSZAWA – LISTOPAD – 14. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


11. Henryk Sienkiewicz o „Rodzinie Połanieckich”, o błędach korespondencyjnych, o adresach polskich autorek i o swoim zdrowiu.

WARSZAWA – LISTOPAD – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


423. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Quo vadis”, o „Krzyżakach”, o sprawie rozstania z żoną Marią z Romanowskich i o dzieciach.

WARSZAWA – LISTOPAD – 30. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


424. Henryk Sienkiewicz o przemęczeniu pracą, o pozwoleniu na tłumaczenie „Quo vadis” na język francuski.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – po 07. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


38. Henryk Sienkiewicz o przykrościach pod jego adresem ze strony „Gazety Polskiej”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 08. * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


01. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 10. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


168. Henryk Sienkiewicz o wizycie u adresata.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 14. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


12. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu syna Henryka Józefa, o swoim zmęczeniu i o umowie zawartej z Hipolitem Wawelbergiem.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


425. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu syna Henryka Józefa i ojca Józefa Pawła Ksawerego oraz o swoim samopoczuciu.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 18. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


13. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu syna Henryka Józefa.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 19. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


39. Henryk Sienkiewicz o powieści Aleksandra Dumas’a (ojca) „La Dame de Monsoreau”, o swoje fotografii i o Konstantym Przeździeckim.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 25. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


14. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu syna Henryka Józefa i o rozmowach z Hipolitem Wawelbergiem.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 27. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


426. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu syna Henryka Józefa, o honorariach za swoją twórczość, o sprawie rozstania z żoną Marią z Romanowskich i o tłumaczeniu „Quo vadis”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 31. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


15. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu syna Henryka Józefa i o córki Jadwigi.

KRAKÓW – przed rokiem 1896. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


548. Henryk Sienkiewicz o wizycie Artura Sienkiewicza.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]