Do Niego wołałem ustami mymi i wysławiałem Go językiem moim. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. [Ps. 66; 17 – 19]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1896MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK – 3 listy * [H. S. do Adama Bauerertz’a]


Listy te z uwagi na brak dat zamieszczam w tym roku jako pierwszym następującym po 1895 r., w którym ostatni list nosił datę 28 listopada 1895 r. Zmiana ich umiejscowienia czasowego zostanie dokonana po ustaleniu wiarygodnych szczegółów.
1) Henryk Sienkiewicz pisze o katarze i dreszczach.
2) Pisarz planuje wyjazd z dziećmi do Radziejowic.
3) Henryk Sienkiewicz przesyła pozdrowienia profesora Przemysława Pieniążka.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 08. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


169. Henryk Sienkiewicz o wydaniu jubileuszowym swoich utworów.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 16. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


170. Henryk Sienkiewicz o relacji z Mścisławem i Marią z Popielów Godlewskimi.

NICEA – STYCZEŃ – około 28. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


171. Henryk Sienkiewicz o wrażeniach dzieci: Henryka Józefa i Jadwigi – z podróży do Nicei.

NICEA – LUTY – 03. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


12. Henryk Sienkiewicz o przekładach „Rodziny Połanieckich”.

NICEA – LUTY – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


427. Henryk Sienkiewicz o swoim przepracowaniu i o rozwodzie z żoną Marią z Romanowskich.

NICEA – LUTY – 08. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


13. Henryk Sienkiewicz o przekładach „Rodziny Połanieckich”.

NICEA – LUTY – 12. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


16. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Quo vadis”, o dzieciach, o pogodzie i o pobycie w Nicei.

NICEA – LUTY – 17. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


172. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Quo vadis” i o chorobie ojca Józefa Pawła Ksawerego.

NICEA – LUTY – 18. * [H. S. do Adama Krechowieckiego]


03. Henryk Sienkiewicz o przeróbkach i wydaniach swoich utworów, o „Quo vadis”, o wyjeździe do Lwowa i o „Krzyżakach”.

NICEA – LUTY – 18. * [H. S. do Kazimierza i Wandy Szetkiewiczów]


115. Henryk Sienkiewicz o „Quo vadis”, o dzieciach i o chorym ojcu Józefie Pawle Ksawerym.

NICEA – LUTY – 20. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


173. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Quo vadis” i o sprawach finansowych.

NICEA – LUTY – 20. * [H. S. do Marii z Malewskich Mickiewicz]


02. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresatki.

NICEA – LUTY – 22. * [H. S. do Marii z Malewskich Mickiewicz]


03. Henryk Sienkiewicz o powodach rezygnacji z odwiedzin adresatki.

NICEA – LUTY – 22. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


17. Henryk Sienkiewicz o chorym ojcu Józefie Pawle Ksawerym, o „Quo vadis”, o dzieciach i o pogodzie w Nicei.

NICEA – LUTY – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


428. Henryk Sienkiewicz o przemęczeniu pracą twórczą, o rozwodzie z żoną Marią z Romanowskich i o śmierci ojca Józefa Pawła Ksawerego Sienkiewicza.

NICEA – LUTY – 26. * [H. S. do Wandy Szetkiewicz]


116. Henryk Sienkiewicz o „Quo vadis”, o dzieciach, o śmierci ojca Józefa Pawła Ksawerego, o Karolu Bennim, o Alfredzie Sokołowskim, o Karolu Potkańskim, o Brunie Abdanku Abakanowiczu i o pobliskich wycieczkach.

NICEA – MARZEC – 04. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


174. Henryk Sienkiewicz o swoich dzieciach, o sprawach finansowych, o trudnościach w sprawie subskrypcji „Krzyżaków” i o liście Mścisława Godlewskiego, juniora.

NICEA – MARZEC – 06. * [H. S. do Antoniego Donimirskiego]


04. Henryk Sienkiewicz o „Quo vadis” i o dwóch ojczyznach.

NICEA – MARZEC – 06. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


40. Henryk Sienkiewicz o negocjacjach z adresatem, o zmianie mieszkania w Nicei i o księgarni w Krakowie.

NICEA – MARZEC – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


429. Henryk Sienkiewicz o rozwodzie z żoną Marią z Romanowskich, o cenzurze, o negocjacjach z Augustem Robertem Wolffem i Hipolitem Wawelbergiem, o pobycie
w Marsylii i o swoich dzieciach.

NICEA – MARZEC – 13. * [H. S. do Adama Krechowieckiego]


04. Henryk Sienkiewicz o uznania dla adresata, o swoim zmęczeniu i o nieudanej przeróbce „Pana Wołodyjowskiego”.

NICEA – MARZEC – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


430. Henryk Sienkiewicz o czasie i miejscu jego spotkania z Kazimierzem i Wandą Szetkiewiczami.

NICEA – MARZEC – 18. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


41. Henryk Sienkiewicz o negocjacjach z adresatem, o czasie pobytu w Nicei i o prośbie o nadesłanie książek.

NICEA – MARZEC – 21. * [H. S. do Heleny Sienkiewicz]


09. Henryk Sienkiewicz o dzieciach, o swoim samopoczuciu, o pogrzebie ojca Józefa Pawła Ksawerego, o kosztach pobytu w Nicei i o dalszych planach.

NICEA – MARZEC – około 21. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


175. Henryk Sienkiewicz o swoich dzieciach, o sprawach finansowych, o powieści „Krzyżacy” i noweli „Na jasnym brzegu”, o pisanych przez siebie listach, o artykule Rudolfa Janczewskiego-Glinki i o Nicei.

NICEA – MARZEC – 22. * [H. S. do Władysława Grzegorza Okęckiego]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniu za ofiarowane mu dzieła Tacyta w przekładzie adresata.

NICEA – MARZEC – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


431. Henryk Sienkiewicz o nieporozumieniu wynikłym z treści jego depeszy, o sprawie rozwodu z żoną Marią z Romanowskich i o wycieczce na Korsykę.

NICEA – MARZEC – 31. * [H. S. do Mścisława i Marii Godlewskich]


176. Henryk Sienkiewicz o swojej dalszej pracy twórczej, o sprawach finansowych, o pogodzie w Nicei, o umowie podpisanej z Augustem Robertem Wolfem, o liście
do Adama Bauerertza, o planach wyjazdowych i o planach odwiedzenia kasyna w Monte Carlo.

NICEA – MARZEC – 31. * [H. S. do Edwarda Lubowskiego]


12. Henryk Sienkiewicz o niejasnościach związanych z wydawaniem jego książek.

NICEA – MARZEC – 31. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


18. Henryk Sienkiewicz o sprawach finansowych i o dzieciach.

NICEA – KWIECIEŃ – 12. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


177. Henryk Sienkiewicz o sprawach finansowych, o planach wyjazdowych i o dzieciach.

NICEA – KWIECIEŃ – 19. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


178. Henryk Sienkiewicz o sprawach finansowych, o chorobie córki Jadwigi, o liście Kazimierza Laskowskiego i o umowie z Augustem Robertem Wolfem.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – druga połowa miesiąca * [H. S. do Karola Potkańskiego]


19. Henryk Sienkiewicz o lumbago, o synu Henryku Józefie, o wyjeździe do Ploumanach i o przeróbce przez Kazimierza Tetmajera „Rodziny Połanieckich” na scenę.

PLOUMANACH – MAJ – 12. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


06. Henryk Sienkiewicz o życzeniach z powodu zaręczyn adresata z Antoniną Chłapowską.

SCHINZNACH LES BAINS – CZERWIEC * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


179. Henryk Sienkiewicz o powodach swego milczenia, o prośbie o gazety i o sprawie z Erazmem Piltz’em.

SCHINZNACH LES BAINS – CZERWIEC – 02. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


20. Henryk Sienkiewicz o Schinznach les Bains, o dzieciach i o pobycie w Ploumanach.

SCHINZNACH LES BAINS – CZERWIEC – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


432. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu dzieci, o stanie swojego ducha i o zwiedzanych miejscach.

SCHINZNACH LES BAINS – CZERWIEC – 09. * [H. S. do Heleny Sienkiewicz]


10. Henryk Sienkiewicz o pieniądzach dla adresatki, o stypendium imienia Marii z Szetkiewiczów Sienkiewicz dla Jana Wacława Komierowskiego i o wyjeździe dzieci
do Polski.

SCHINZNACH LES BAINS – CZERWIEC – 09. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


43. Henryk Sienkiewicz o pieniądzach dla siostry Heleny i o korekcie „Quo vadis”.

SCHINZNACH LES BAINS – CZERWIEC – 11. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


07. Henryk Sienkiewicz o wysłanym adresatowi egzemplarzowi „Quo vadis”, o komplementach adresata pod jego adresem i o czytanych książkach.

SCHINZNACH LES BAINS – CZERWIEC – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


433. Henryk Sienkiewicz o dzieciach, o kolejnych wydaniach swoich książek i o „Quo vadis”.

SCHINZNACH LES BAINS – CZERWIEC – 21. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


21. Henryk Sienkiewicz o dzieciach i o „Krzyżakach”.

SCHINZNACH LES BAINS – CZERWIEC – 24. * [H. S. do Władysława Leopolda Jaworskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o przyczynach rezygnacji z członkostwa w Komitecie Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.

ZAKOPANE – LIPIEC – 01. * [H. S. do Adama Krechowieckiego]


05. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe dzieci i swoim do Zakopanego, o recenzji „Quo vadis” pióra adresata i o tomiku „Światła i kwiaty. Myśli zebrane z utworów Henryka Sienkiewicza” przygotowanym przez Mariusza Władysława Rabskiego.

ZAKOPANE – LIPIEC – 01. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


44. Henryk Sienkiewicz o prośbie o przysłanie prasy, o „Krzyżakach” i o „Faraonie” Bolesława Prusa”.

ZAKOPANE – LIPIEC – 02. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


434. Henryk Sienkiewicz o podróży do Zakopanego i o noweli „Na jasnym brzegu”.

ZAKOPANE – LIPIEC – około 05. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


180. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Zakopanem, o radości przebywania z dziećmi i o „Quo vadis”.

ZAKOPANE – LIPIEC – 10. * [H. S. do Kazimierza Pochwalskiego]


12. Henryk Sienkiewicz o łuku dla syna Henryka Józefa, o tytoniu, o pobycie w Zakopanem i o dzieciach.

TEPLITZ – LIPIEC – 29. * [H. S. do Adama Krechowieckiego]


06. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Krzyżakami” i o recenzjach „Quo vadis”.

TEPLITZ – LIPIEC – 31. * [H. S. do Heleny Sienkiewicz]


11. Henryk Sienkiewicz o liście do Jana Wacława Komierowskiego, o pobycie w Teplitz, o Julianie Klaczce, o dalszych swoich planach.

ZAKOPANE – LIPIEC – 31. * [H. S. do Redakcji „Słowa”]


15. Henryk Sienkiewicz o recenzji „Quo vadis” zamieszczonej w „Rassegna Nazionale”.

TEPLITZ – SIERPIEŃ – 08. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


22. Henryk Sienkiewicz o pracy Boga i swojej, o sprawach dotyczących „Krzyżaków” i „Quo vadis”.

TEPLITZ – SIERPIEŃ – 08. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


23. Henryk Sienkiewicz o propozycji wspólnego z adresatem wyjazdu do Zakopanego.

TEPLITZ – SIERPIEŃ – 13. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


24. Henryk Sienkiewicz o propozycji wspólnego z adresatem wyjazdu do Zakopanego i o trudności tłumaczenia nazwisk z łaciny na język polski.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 25. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


435. Henryk Sienkiewicz o najbliższych planach, o „Krzyżakach”, o „Quo vadis”, o „Na jasnym brzegu”, o popiersiach dzieci i o spotkanych w Zakopanem osobach.

TEPLITZ – SIERPIEŃ – 29. * [H. S. do Antoniny Chłapowskiej]


08. Henryk Sienkiewicz o „Rodzinie Połanieckich”, o Konstantym Marii Górskim i o jego talencie.

KALTENLEUTGEBEN – WRZESIEŃ – 23. * [H. S. do Henryka Józefa i Jadwigi Sienkiewiczów]


02. Henryk Sienkiewicz o swoich dzieciach i o sobie.

KALTENLEUTGEBEN – WRZESIEŃ – 25. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


118. Henryk Sienkiewicz o liście do Karola Benniego, o kuracji w Kaltenleutgeben i o spotkanych tam osobach.

KALTENLEUTGEBEN – WRZESIEŃ – 28. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


25. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Kaltenleutgeben, o spotkanych tam osobach, o prezencie dla adresata, o paszportach dla dzieci i o ich popiersiach.

ZAKOPANE – WRZESIEŃ – 30. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


09. Henryk Sienkiewicz o niemożności przyjazdu do adresata.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 02. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


181. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Kaltenleutgeben, o utworach: „Na Jasnym Brzegu” i „Krzyżakach” - oraz o dzieciach.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


436. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swoim i dzieci, o pracy twórczej i o spotkanych w Kaltenleutgeben osobach.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 05. * [H. S. do Heleny Sienkiewicz]


12. Henryk Sienkiewicz o swoich dzieciach, o swoim zdrowiu i o dalszych planach.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 05. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


119. Henryk Sienkiewicz o liście do Karola Benniego, o panu Czarneckim, o popiersiach dzieci, o Jadwidze Janczewskiej, o psie Wykopie i o zaproszeniu Heleny
ze Stadnickich Krasińskiej.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 06. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


437. Henryk Sienkiewicz o platynotypii i o pobycie Kaltenleutgeben.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 06. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


26. Henryk Sienkiewicz o dzieciach, o ich popiersiach, o dalszych swoich planach i o psie Wykopie.

KALTENLEUTGEBEN – LISTOPAD – 12. * [H. S. do Władysława Leopolda Jaworskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o zawirowaniach w Komitecie Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 31. * [H. S. do Saula Raphael’a Landau’a]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za ocenę jego twórczości, o swojej pracy twórczej i o tłumaczeniu „Rodziny Połanieckich”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 31. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


438. Henryk Sienkiewicz o pracy twórczej, o radości z planowanego przyjazdu adresatki i o planach życiowych.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]