A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha. [Jan. 19; 30]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1897MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Ludwika Górskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o swojej rezygnacji z udziału w Komitecie Budowy Pomnika Mickiewicza w Warszawie.

WARSZAWA – DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Michała Radziwiłła]


08. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu w sprawie budowy pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

WARSZAWA – STYCZEŃ * [H. S. do Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za nadanie mu tytułu honorowego członka Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 06. * [H. S. do Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu]


01. Henryk Sienkiewicz o swoich podziękowaniach za wybranie go na członka-korespondenta Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 06. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na winta.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 08. * [H. S. do Aleksandra Antoniego Rembowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o potrzebnych mu książkach.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 26. * [H. S. do Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu]


02. Henryk Sienkiewicz o swoich podziękowaniach za wybranie go na członka-korespondenta Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 30. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


29. Henryk Sienkiewicz o sprawie pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, o egzaminie syna Henryka Józefa do Gimnazjum św. Anny w Krakowie, o wybraniu pisarza
na członka-korespondenta Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu i o twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

WARSZAWA – LUTY – 15. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


439. Henryk Sienkiewicz o „Krzyżakach”, o Adamie Kaczurbie, o zdrowiu adresatki i swoim, o opinii Adama Bauerertza o jego twórczości, o planowanej zmianie systemu pracy, o Komitecie Jubileuszowym obchodów 25-lecia jego pracy pisarskiej i o dalszych swoich planach.

WARSZAWA – MARZEC – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


440. Henryk Sienkiewicz o Kazimierzu Przerwie-Tetmajerze.

WARSZAWA – MARZEC – 05. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


441. Henryk Sienkiewicz o plotkach dotyczących rzekomego jego ożenku i o swojej popularności w Ameryce.

WARSZAWA – MARZEC – 17. * [H. S. do Michała Radziwiłła]


02. Henryk Sienkiewicz o budowie pomnika Adama Mickiewicza.

WARSZAWA – MARZEC – 19. * [H. S. do Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie]


01. Henryk Sienkiewicz o konieczności ujednolicenia działań dotyczących jubileuszu stulecia urodzin Adama Mickiewicza.

WARSZAWA – MARZEC – 26. * [H. S. do Michała Radziwiłła]


03. Henryk Sienkiewicz o budowie pomnika Adama Mickiewicza.

WARSZAWA – MARZEC – około 26. * [H. S. do Michała Radziwiłła]


04. Henryk Sienkiewicz o kandydaturze Józefa Keniga do Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.

WARSZAWA – MARZEC – 30. * [H. S. do Henryka Dynowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za przesyłkę.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 06. * [H. S. do Michała Radziwiłła]


05. Henryk Sienkiewicz o sprawie budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 09. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


442. Henryk Sienkiewicz o radości z przyjazdu adresatki, o pozowaniu Piusowi Welońskiemu do popiersia.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 09. * [H. S. do Michała Radziwiłła]


06. Henryk Sienkiewicz o jubileuszu 25-lecia swojej pracy pisarskiej i o budowie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 09. * [H. S. do Lucjana Wrotnowskiego]


14. Henryk Sienkiewicz o jubileuszu 25-lecia swojej pracy pisarskiej i o budowie pomnika Adama Mickiewicza.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – przed 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


443. Henryk Sienkiewicz o „Krzyżakach”, o przyjeździe adresatki, o zdrowiu i o najbliższych planach.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – około 28. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


444. Henryk Sienkiewicz o „Krzyżakach”, o komplementach dla adresatki, o Komitecie Budowy Pomnika Adama Mickiewicza, o prezesostwie teatrów, o Amie i Nacie
oraz o nowościach literackich.

WARSZAWA – MAJ – 02. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


182. Henryk Sienkiewicz o wyjeździe księdza do Starej Wsi.

WARSZAWA – MAJ – 02. * [H. S. do Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie]


01. Henryk Sienkiewicz o swojej rezygnacji z członkostwa w Komitecie Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

WARSZAWA – MAJ – 02. * [H. S. do Michała Radziwiłła]


07. Henryk Sienkiewicz o swojej rezygnacji z członkostwa w Komitecie Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

WARSZAWA – MAJ – 05. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


15. Henryk Sienkiewicz o „Rodzinie Połanieckich” i o czytanych książkach.

WARSZAWA – MAJ – 06. * [H. S. do Marii Ciechanowskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o zgodzie na tłumaczenie na język francuski noweli „Na jasnym brzegu”.

Zakopane – MAJ – 06. * [H. S. do Redakcji „Tygodnika Romansów i Powieści”]


01. Henryk Sienkiewicz o powstaniu Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.

PARC-SAINT-MAUR – MAJ – 17. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


445. Henryk Sienkiewicz o Komitecie Budowy Pomnika Adama Mickiewicza, o czytanych książkach i o pobycie w Parc-Saint-Maur.

PARC-SAINT-MAUR – MAJ – 27. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


32. Henryk Sienkiewicz o sytuacji adresata, o swojej dla niego pomocy, o swoim zdrowiu, o spotkanych osobach i o dzieciach.

RAGAZ – CZERWIEC – 04. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


33. Henryk Sienkiewicz o chęci pomocy adresatowi, o dzieciach, o trudnościach w pisaniu „Krzyżaków”, o nieuczciwości Jeremiaha Curtina, o pobycie w Paryżu,
o spotkanych osobach i o Ragaz.

RAGAZ – CZERWIEC – 05. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


446. Henryk Sienkiewicz o nadchodzących wakacjach, o zaproszeniu Bruna Abdanka Abakanowicza, o „Krzyżakach” i o prawach do druku jego utworów.

RAGAZ – CZERWIEC – 05. * [H. S. do Heleny Sienkiewicz]


13. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Ragaz, o kuracji i o najbliższych planach.

RAGAZ – CZERWIEC – 05. * [H. S. do Kazimierza i Wandy z Mineyków Szetkiewiczów]


120. Henryk Sienkiewicz o towarzyszach podróży do Ragaz, o dzieciach i o propozycji Bruna Abdanka Abakanowicza.

RAGAZ [Szwajcaria] – CZERWIEC – 07. [H. S. do Karola Potkańskiego]


34. Henryk Sienkiewicz o Jeremiah'u Curtin'ie.

RAGAZ [Szwajcaria] – CZERWIEC – 12. [H. S. do Karola Potkańskiego]


35. Henryk Sienkiewicz o Jeremiah'u Curtin'ie.

RAGAZ – CZERWIEC – 12. * [H. S. do Heleny Sienkiewicz]


14. Henryk Sienkiewicz o spotkanych osobach, o propozycji Bruna Abdanka Abakanowicza.

MIEJSCA BRAK – CZERWIEC – około 15. * [H. S. do Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie]


01. Henryk Sienkiewicz o pannach wiejskich i Adamie Mickiewiczu.

RAGAZ – CZERWIEC – 17. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewiczów]


121. Henryk Sienkiewicz o propozycji Bruna Abdanka Abakanowicza, o swoim leczeniu, o najbliższych planach, o Jeremiah’u Curtinie i o prośbie do syna Henryka Józefa.

RAGAZ – CZERWIEC – 18. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


36. Henryk Sienkiewicz o synu Henryku Józefie, o zdrowiu i pracy twórczej.

RAGAZ – CZERWIEC – 23. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


37. Henryk Sienkiewicz o swoich dzieciach i o najbliższych planach.

RAGAZ – CZERWIEC – 28. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


38. Henryk Sienkiewicz o „Krzyżakach” i o przyjeździe do Zakopanego.

WIEDEŃ – LIPIEC – 04. * [H. S. do Kazimierza Pochwalskiego]


09. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na śniadanie.

ZAKOPANE – LIPIEC – 15. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


183. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu adresata i swoim, o pracy twórczej, o życzeniach imieninowych i o Adamie Bauerertzu.

ZAKOPANE – LIPIEC – 17. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


46. Henryk Sienkiewicz o przeróbce „Potopu” dla młodzieży.

ZAKOPANE – LIPIEC – 21. * [H. S. do Kazimierza Morawskiego]


09. Henryk Sienkiewicz o sprawach Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.

MIEJSCA BRAK – LATO * [H. S. do Jakuba Kruka]


01. Henryk Sienkiewicz o nazwaniu jego imieniem ulicy w Zbarażu.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 04. * [H. S. do Władysława Bełzy]


02. Henryk Sienkiewicz o swoim uznaniu dla pisarstwa adresata.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 12. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


02. Henryk Sienkiewicz o uznaniu dla adresata za wykonane tłumaczenia.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 17. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


39. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata, o „Krzyżakach” i o najbliższych planach.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 23. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


184. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o nowej sieci księgarni i o popularności jego utworów w USA.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 24. * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


02. Henryk Sienkiewicz o błędach popełnianych podczas druku „Krzyżaków”.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 24. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


185. Henryk Sienkiewicz o Jeremiah'u Curtin'ie.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 24. * [H. S. do Stanisława Tarnowskiego]


04. Henryk Sienkiewicz o Jeremiaszu Curtin’ie.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 30. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


03. Henryk Sienkiewicz o pogodzie w Zakopanem.

WENECJA – WRZESIEŃ – 04. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


40. Henryk Sienkiewicz o wrażeniach swoich i dzieci z pobytu w Wenecji.

WENECJA – WRZESIEŃ – 09. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


186. Henryk Sienkiewicz o „Słowie” i „Czasie”, o najbliższych planach, o dzieciach.

WENECJA – WRZESIEŃ – 12. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


447. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Wenecji oraz o chęci i miejscu spotkania z adresatką.

WENECJA – WRZESIEŃ – 12. * [H. S. do Zofii z Wędrychowskich Osberger]


01. Henryk Sienkiewicz o swoich wierszach i o urodzie adresatki.

WENECJA – WRZESIEŃ – 17. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


41. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe Kazimierza i Wandy Szetkiewiczów do Wenecji, o wrażeniach z pobytu w Wenecji, o dzieciach, o sobie i o „Historii narodu polskiego od początku chrześcijaństwa” Adama Naruszewicza.

WENECJA – WRZESIEŃ – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


448. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Wenecji i o zdrowiu swoich dzieci.

TRIEST – WRZESIEŃ – 25. * [H. S. do Wandy Szetkiewicz]


122. Henryk Sienkiewicz o podróży z Wenecji do Triestu i o dalszych planach.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 06. * [H. S. do Kazimierza Dłuskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o rękawiczkach.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 12. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


449. Henryk Sienkiewicz o powrocie do Warszawy, o dalszych planach, o historii Karoliny.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 16. * [H. S. do Aleksandra Antoniego Rembowskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o planach wyjazdu do Radziejowic.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 30. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


42. Henryk Sienkiewicz o sprawie budowy pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, o Grekach i o swoich dzieciach.

WARSZAWA – LISTOPAD – 02. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


43. Henryk Sienkiewicz o życzeniach, posadzie i pomocy dla adresata.

WARSZAWA – LISTOPAD – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


450. Henryk Sienkiewicz o liście adresatki, o pomniku Adama Mickiewicza, o swoim zdrowiu, o Janie Komierowskim, o Lucjanie Sieńkiewiczu, o zdrowiu znajomych
i o swoim samopoczuciu.

WARSZAWA – LISTOPAD – 10. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


44. Henryk Sienkiewicz o wsparciu duchowym dla adresata.

GENUA – LISTOPAD – 21. * [H. S. do syna Henryka Józefa i córki Jadwigi Sienkiewiczów]


02. Henryk Sienkiewicz o sprawie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, o pobycie w Carrarze, o Stanisławie Witkiewiczu, o swoim zdrowiu i o dalszych planach.

NICEA – LISTOPAD – 22. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


187. Henryk Sienkiewicz o „Słowie” i „Kurierze Warszawskim”.

NICEA – LISTOPAD – 23. * [H. S. do Karola Marii Górskiego]


10. Henryk Sienkiewicz o konieczności pomocy Karolowi Potkańskiemu i o sprawie budowy pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

NICEA – LISTOPAD – 23. * [H. S. do syna Henryka Józefa Sienkiewicza]


03. Henryk Sienkiewicz o trycyklach.

NICEA – LISTOPAD – 24. * [H. S. do Heleny Sienkiewiczówny]


15. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Carrarze.

NICEA – LISTOPAD – 25. * [H. S. do Cypriana Godebskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o sprawach budowy pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

NICEA – LISTOPAD – 26. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


45. Henryk Sienkiewicz o sprawie budowy pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, o podróży do Nicei i o trycyklu.

NICEA – GRUDZIEŃ – 05. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


451. Henryk Sienkiewicz o pomniku Adama Mickiewicza, o swoim zdrowiu, o kolei austriackiej, o „Krzyżakach” i o sytuacji w Austrii.

NICEA – GRUDZIEŃ – 07. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


46. Henryk Sienkiewicz o kłopotach finansowych adresata, o pobycie w Carrarze, o swoim zdrowiu, o Kurpiach, o czytanych książkach i o pannie Wiktorii.

NICEA – GRUDZIEŃ – 07. * [H. S. do syna Henryka Józefa Sienkiewicza]


04. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swoim i syna, o książce Fridtjof'a Nansen'a „Wśród nocy i lodów”, o projekcie pomnika Adama Mickiewicza, o fotografiach Almy Cardell-Curtin.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 28. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


47. Henryk Sienkiewicz o „Albumie jubileuszowe Henryka Sienkiewicza. Główniejsze sceny i postacie z powieści i nowel Sienkiewicza w dwudziestu ilustracjach”.

NICEA – GRUDZIEŃ – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


452. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o wyjeździe do Carrary, o polowaniu w Radziejowicach, o poświęconym mu albumie, o angielskim tłumaczeniu swoich dzieł
i „Antygonie” Sofoklesa w tłumaczeniu Kazimierza Morawskiego.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]