Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu! [Ps. 27; 14]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1898MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Adolfa Černy’ego]


01. Henryk Sienkiewicz o sprawie o tablicy i medalionu ku czci Edwarda Jelinka.

MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


03. Henryk Sienkiewicz o liście od Orazio Marucchiego.

MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów]


01. Henryk Sienkiewicz o zasługach Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 05. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


47. Henryk Sienkiewicz o codzienności warszawskiej, o synu Henryku Józefie i o otrzymanych prezentach.

WARSZAWA – STYCZEŃ – około 20. * [H. S. do Bolesława Ładnowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o sztukach: swojej „Na jedną kartę” i Sofoklesa „Antygona”.

WARSZAWA – LUTY – 01. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


188. Henryk Sienkiewicz o „Quo vadis”.

NICEA – LUTY – 08. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


123. Henryk Sienkiewicz o podróży z Warszawy do Nicei, o warunkach lokalowych w Nicei i o swoim zdrowiu.

NICEA – LUTY – 25. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


453. Henryk Sienkiewicz o hotelach w Nicei, o Promenade des Anglaise, o córce Jadwidze, o spotkanych osobach, o czytanych książkach.

NICEA – MARZEC – 08. * [H. S. do Cypriana Godebskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o sprawach budowy pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie i o swoim zdrowiu.

NICEA – MARZEC – 15. * [H. S. do Benedykta Hirszbanda]


01. Henryk Sienkiewicz o operacjach na jego rachunku bankowym.

NICEA – MARZEC – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


454. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu Kazimierza Stetkiewicza, o córce Jadwidze, o spotkanych osobach, o czytanych książkach i o pracy pisarskiej.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 15. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


04. Henryk Sienkiewicz o przyczynach opóźnień w pisaniu „Krzyżaków” i o nowym amerykańskim wydaniu Trylogii.

NICEA – CZERWIEC – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


455. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe do Kolonii, o dalszej podróży do Parc-Saint-Maur i o synu Henryku Józefie.

PARC SAINT MAUR – CZERWIEC – 06. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


21. Henryk Sienkiewicz o powodach opóźnienia odpowiedzi na list adresata, o przyjeździe do Parc Saint Maur i o podziękowaniu za zaproszenie do odwiedzenia Służewa.

PARC SAINT MAUR – CZERWIEC – 14. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


11. Henryk Sienkiewicz o chorobie ojca adresata.

PARC SAINT MAUR – CZERWIEC – 14. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


124. Henryk Sienkiewicz o swojej córce Jadwidze i o pobycie w Parc Saint Maur.

PARC SAINT MAUR – CZERWIEC – 29. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


125. Henryk Sienkiewicz o podróży i przyjeździe syna Henryka Józefa, o dzieciach i o poglądach córki Jadwigi.

TRESTRAOU – LIPIEC – 07. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


12. Henryk Sienkiewicz o urokach Plaży Trestraou.

TRESTRAOU – LIPIEC – 07. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


55. Henryk Sienkiewicz o przyczynach wyprowadzki z Ploumanach, o Trestraou, o wyjeździe do Londynu i o swoich dzieciach.

TRESTRAOU – LIPIEC – 07. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


126. Henryk Sienkiewicz o powodach przeprowadzki z Ploumanach do Trestraou i o swoich dzieciach.

TRESTRAOU – LIPIEC – 14. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


56. Henryk Sienkiewicz o swoich dzieciach, o podziękowaniach za życzenia imieninowe, o wycieczce do Concarneau i o adresacie.

TRESTRAOU – LIPIEC – 15. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


13. Henryk Sienkiewicz o swoich planach, o propozycji dla Karola Potkańskiego, o Władysławie Suzinie, o Czesławie Gieysztorze i o zdrowiu syna Henryka Józefa.

TRESTRAOU – LIPIEC – przed 23. * [H. S. do Heleny Sienkiewiczówny]


16. Henryk Sienkiewicz o powodach przeprowadzki do Trestraou, o zdrowiu syna Henryka Józefa i o Ignacym Chrzanowskim.

PLOUMANACH – LIPIEC – 25. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


127. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu syna Henryka Józefa, o dalszych planach i o „Krzyżakach”.

PLOUMANACH – LIPIEC – 30. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


128. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu córki Jadwigi i o synu Henryku Józefie.

PARYŻ – SIERPIEŃ – 17. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


456. Henryk Sienkiewicz o chorobie dzieci, o swoich planach, o wysiłkach Jeremiah’a Curtin’a, o skutkach swojej popularności, o Brunie Abdanka Abakanowiczu
i o spotkanych osobach.

WARSZAWA – WRZESIEŃ – 26. * [H. S. do Stefana Dembego]


02. Henryk Sienkiewicz o Aleksandrze Świętochowskim.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 01. * [H. S. do Wandy Szetkiewicz]


129. Henryk Sienkiewicz o remoncie swojego mieszkania, o Natalii Wiśniewskiej i o Józefie Rapackim.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


457. Henryk Sienkiewicz o remoncie warszawskiego mieszkania.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 11. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


458. Henryk Sienkiewicz o życzeniach imieninowych dla Edwarda i Jadwigi Janczewskich oraz o zaproszeniu ich na Święta Bożego Narodzenia.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


459. Henryk Sienkiewicz o rozmieszczeniu wszystkich osób w swoim mieszkaniu, o służących Piotrusi i Pawle, o Natalii Wiśniewskiej, o Ignacym Chrzanowskim, o groźbach ożenku z panną Czaki i o wydaniach książkowych jego utworów.

WARSZAWA – LISTOPAD – 02. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


58. Henryk Sienkiewicz o życzeniach dla adresata, o szkarlatynie, o odbiorze syna Henryka Józefa, o pracy nad „Krzyżakami” i o pobycie w Radziejowicach.

WARSZAWA – LISTOPAD– 18. * [H. S. do Marii z Popielów Godlewskiej]


189. Henryk Sienkiewicz o powodach nieprzybycia do mieszkania adresatów.

WARSZAWA – LISTOPAD – 19. * [H. S. do Michała Radziwiłła]


09. Henryk Sienkiewicz o sprawach Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 08. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


60. Henryk Sienkiewicz o szkarlatynie.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 12. * [H. S. do Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu]


03. Henryk Sienkiewicz o interwencji w sprawie wygłoszenia mowy podczas odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 14. * [H. S. do Euzebiusza Rejmana]


01. Henryk Sienkiewicz o ofiarowanej mu przez adresata szwedzkiej kuli armatniej.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


460. Henryk Sienkiewicz o szkarlatynie, o przyjeździe syna Henryka Józefa, o swoich obowiązkach i planach.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 26. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


05. Henryk Sienkiewicz przeprasza adresata, że nie podpisał z nim umowy.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 26. * [H. S. do Redakcji „Kuriera Warszawskiego”]


01. Henryk Sienkiewicz o zasługach Adama Pługa dotyczących udziału pisarza w Komitecie Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]