Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, Ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon. [Nehem. 9; 6]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1899WARSZAWA – STYCZEŃ – 14. * [H. S. do Franciszka Nowodworskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o prośbie zamieszczenia depeszy w „Kurierze Warszawskim”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 15. * [H. S. do Józefa Piusa Dziekońskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach dla adresata za nadzór nad pracami przy pomniku Adama Mickiewicza i zrzeczenie się części wynagrodzenia z tego tytułu.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 16. * [H. S. do Jana Siemca]


01. Henryk Sienkiewicz o sprawach związanych z uroczystościami odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 18. * [H. S. do Euzebiusza Michała Brzeziewicza]


01. Henryk Sienkiewicz o prośbie o odpis aktu zgonu swojej żony Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 18. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


190. Henryk Sienkiewicz o newralgii i o plagiacie z Prusa.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 20. * [H. S. do Marii Goreckiej]


01. Henryk Sienkiewicz o sprawach związanych z pomnikiem Adama Mickiewicza i o obecności adresatki na uroczystości odsłonięcia pomnika.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 23. * [H. S. do Franciszki z Krasińskich Woronieckiej]


07. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu go przez adresatkę.

WARSZAWA – LUTY – 01. * [H. S. do Kazimierza Przerwy-Tetmajera]


01. Henryk Sienkiewicz o wybranych utworach adresata.

WARSZAWA – LUTY – 03. * [H. S. do Euzebiusza Michała Brzeziewicza]


02. Henryk Sienkiewicz o ponownej prośbie o odpis aktu zgonu swojej żony Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej.

WARSZAWA – LUTY – 16. * [H. S. do Johann’a Praun’a]


05. Henryk Sienkiewicz o tłumaczeniu „Quo vadis” na język węgierski.

KRAKÓW – LUTY – 19. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


461. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swoim i dzieci, o planowanym spotkaniu z adresatką, o sprawach bieżących, o najbliższych planach i o pracy twórczej.

KRAKÓW – LUTY – 23. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


462. Henryk Sienkiewicz o najbliższych planach, o spotkanych osobach, o polędwicy, o wypracowaniu syna Henryka Józefa i o pomnikach: Juliusza Słowackiego
i Zygmunta Napoleona Krasińskiego.

MIEJSCA BRAK – LUTY lub MARZEC * [H. S. do Antoniego Pietkiewicza]


02. Henryk Sienkiewicz o legendzie „Na Olimpie”.

KRAKÓW – MARZEC – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


463. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swoim i syna Henryka Józefa.

KRAKÓW – MARZEC – 07. * [H. S. do Wandy Szetkiewicz]


130. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swoim i syna Henryka Józefa oraz o odwiedzających go osobach.

WARSZAWA – MARZEC – 22. * [H. S. do Stefanii Goldenring]


01. Henryk Sienkiewicz o upoważnieniu do tłumaczenia „Komedii z pomyłek”.

MIEJSCA BRAK – KWIECIEŃ * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


06. Henryk Sienkiewicz o legendzie „Na Olimpie”.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 13. * [H. S. do Stefana Dembego]


03. Henryk Sienkiewicz o swojej autobiografii.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 18. * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


04. Henryk Sienkiewicz o noweli „Na Olimpie. Przez Henryka Sienkiewicza”.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 19. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


62. Henryk Sienkiewicz o sprawach finansowych, o synu Henryku Józefie, o jego portrecie, o sztuce Lucjana Rydla „Zaczarowane koło. Baśń dramatyczna w 5 aktach”, o wystawie prac Jacka Malczewskiego i o swojej pracy i planach.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


464. Henryk Sienkiewicz o fotografiach i portrecie syna Henryka Józefa, o swoich planach i o legendzie „Na Olimpie”.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 30. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


63. Henryk Sienkiewicz o fotografiach syna Henryka Józefa, o legendzie „Na Olimpie”, o obrazie Maxa Klingera „Chrystus na Olimpie”, o utworze „W nieskończoność” Kazimierza Przerwy-Tetmajera i o aresztowaniach w Warszawie.

WARSZAWA – MAJ – 06. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


465. Henryk Sienkiewicz o swoich planach i o swoim zdrowiu.

WARSZAWA – MAJ – 14. * [H. S. do Adama Krechowieckiego]


08. Henryk Sienkiewicz o uznaniu dla adresata, o honorarium za „Krzyżaków”, o odczycie w Resursie Kupieckiej, o przeróbce Trylogii dla dzieci i o propozycji odczytu adresata.

WARSZAWA – MAJ – 24. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


25. Henryk Sienkiewicz o legendzie „Na Olimpie”.

WARSZAWA – MAJ - koniec miesiąca. * [H. S. do Antoniego Sygietyńskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o niemożności przybycia na spotkanie z adresatem.

WARSZAWA – MAJ – 28. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


64. Henryk Sienkiewicz o swoich planach.

WARSZAWA – CZERWIEC – około 01. * [H. S. do Espera Esperowicza Uchtomskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o uczczeniu jubileuszu Alieksandra Siergiejewicza Puszkina.

WARSZAWA – CZERWIEC – około 15. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


466. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe adresatki z synem Edwardem do Zakopanego i o zdrowiu.

WARSZAWA – CZEWIEC – 15. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


191. Henryk Sienkiewicz o swojej fotografii, o pracy dla swojego służącego i o swojej chorobie.

KRAKÓW – CZEWIEC – 19. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


192. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu i o „Słowie”.

KRAKÓW – CZERWIEC – około 22. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


14. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu na jego cześć w Hotelu Grand w Krakowie.

ZAKOPANE – LIPIEC – 03. * [H. S. do Heleny Sienkiewiczówny]


19. Henryk Sienkiewicz o wakacjach adresatki, o Jadwidze Janczewskiej, o swoich planach, dzieciach, o Ludwiku Michałowskim, o Zakopanem i osobach tam przebywających, o pobycie w Krakowie i o swoim zdrowiu.

ZAKOPANE – LIPIEC – 03. * [H. S. do Stanisława Smolki]


25. Henryk Sienkiewicz o książkach potrzebnych do pisania „Krzyżaków”.

ZAKOPANE – LIPIEC – 07. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


26. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o kronice paryskiej i o korespondencji z Paryżem.

WARSZAWA – LIPIEC – 08. * [H. S. do Stanisława Smolki]


26. Henryk Sienkiewicz o bibliografii do „Krzyżaków”.

ZAKOPANE – LIPIEC – 09. * [H. S. do Heleny Sienkiewiczówny]


20. Henryk Sienkiewicz o kosztach przyjazdu i ewentualnym pobycie adresatki w Zakopanem.

ZAKOPANE – LIPIEC – 09. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


50. Henryk Sienkiewicz o Jeremiah’u Curtin’ie i o „Krzyżakach”.

WENECJA – LIPIEC – 13. * [H. S. do Marii z Blochów Kościelskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu go na odsłonięcie pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu.

WENECJA – LIPIEC – 15. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


131. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Wenecji.

WENECJA – LIPIEC – 25. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


65. Henryk Sienkiewicz o swoich dzieciach, o wycieczce do Padwy i o planach wyjazdu do Florencji.

ZAKOPANE – LIPIEC – 27. * [H. S. do Józefa Kotarbińskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu i o „Krzyżakach”.

WENECJA – SIERPIEŃ – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


467. Henryk Sienkiewicz o planowanym spotkaniu z adresatką.

WENECJA – SIERPIEŃ – 22. * [H. S. do Wandy z Mineyków Szetkiewicz]


132. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swoich dzieci.

WARSZAWA – WRZESIEŃ – 11. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


468. Henryk Sienkiewicz o niedoszłym spotkaniu z adresatką, o podróży powrotnej do Polski, o wyjeździe do Miłosławia, o swoim zdrowiu, o spotkanych osobach,
o sukcesie „Rodziny Połanieckich” w Niemczech, o swojej popularności w Rosji i o „Krzyżakach”.

WARSZAWA – WRZESIEŃ – 12. * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


05. Henryk Sienkiewicz o planowanym wyjeździe do Józefa i Marii z Blochów Kościeliskich.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 02. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


07. Henryk Sienkiewicz przekłada odwiedziny u adresata na dzień następny.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


469. Henryk Sienkiewicz o adresatce, o synu Henryku Józefie, o odwiedzanych osobach, o Marii Radziejewskiej, o spotkaniu z Jeremiaszem Curtisem, o „Krzyżakach”.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 07. * [H. S. do Marii Radziejewskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o adresatce.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 11. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


66. Henryk Sienkiewicz o synu Henryku Józefie, o Stanisławie Przybyszewskim i o budowie kościoła w Zakopanem.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 21. * [H. S. do Henryka Struve]


01. Henryk Sienkiewicz o swojej rezygnacji ze stanowiska prezesa Kasy Literackiej.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 27. * [H. S. do Stefana Dembego]


04. Henryk Sienkiewicz o notatce autobiograficznej.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 27. * [H. S. do Franciszka Szaniora]


01. Henryk Sienkiewicz o swoich podziękowaniach dla adresata za stworzenie skweru przy pomniku Adama Mickiewicza.

WARSZAWA – LISTOPAD – 19. * [H. S. do Janiny Dmochowskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o prośbie o zatrzymanie się adresatki w Warszawie do jego powrotu.

WARSZAWA – LISTOPAD – 23. * [H. S. do Karola Potkańskiego]


67. Henryk Sienkiewicz o sprawach związanych ze śmiercią Ludwika Michałowskiego, o swoich dzieciach, o sprawach Edwarda i Jadwigi Janczewskich, o studium swojej twórczości i o nowych obrazach w jego mieszkaniu.

WARSZAWA – LISTOPAD – 24. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


193. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – LISTOPAD – 25. * [H. S. do Franciszki z Krasińskich Woronieckiej]


14. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu z adresatką.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 01. * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


06. Henryk Sienkiewicz o biletach na „Edypa Króla” Sofoklesa w reżyserii adresata.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 02. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


194. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 05. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


470. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu adresatki, o pieniądzach dla Wandy z Mineyków Szetkiewicz, o zaproszonych gościach, o dzieciach i ich zdrowiu, o spotkanych osobach, o sprawie jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego i o „Krzyżakach”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 09. * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


07. Henryk Sienkiewicz o „Królu Edypie” Sofoklesa.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 29. * [H. S. do Stanisława Ciechanowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o sprawie budowy kościoła parafialnego na Krupówkach w Zakopanem.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]