Kto się boi Pana, ma mocną ostoję, i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Bojaźń Pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. [Przyp. 14; 26 – 27]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1900MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Wilsona Barretta]


01. Henryk Sienkiewicz o kwestii dramatyzacji „Quo vadis” i honorarium z tego tytułu.

WARSZAWA – DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


07. Henryk Sienkiewicz o ustaleniach dotyczących wspólnego wyjazdu i powrotu.

MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


08. Henryk Sienkiewicz o swojej sztuce „Zagłoba swatem”.
09. Henryk Sienkiewicz o autografie Victorien’a Sardou.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


471. Henryk Sienkiewicz o „Krzyżakach”, o życiu codziennym, o korespondencji, o przyjeździe syna Henryka Józefa i o remoncie pokoju.

WARSZAWA – LUTY – 01. * [H. S. do Euzebiusza Michała Brzeziewicza]


03. Henryk Sienkiewicz o pani Rapackiej.

WARSZAWA – LUTY – 23. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o zapewnieniu adresata o swojej do niego życzliwości.

WARSZAWA – MARZEC – 10. * [H. S. do Marii Ejsmond]


03. Henryk Sienkiewicz o odczycie powodach odłożenia wizyty u adresatki.

KRAKÓW – MARZEC – 12. * [H. S. do małego Franciszka Chełkowskiego]


Henryk Sienkiewicz cieszy się, że jego książka „W pustyni i w puszczy” podobała się chłopcu.

KRAKÓW – MARZEC – 12. * [H. S. do Marii Chełkowskiej]


Henryk Sienkiewicz wyraża radość z tego, że jego książka „W pustyni i w puszczy” przynosi radość dzieciom.

PARC SAINT-MAUR [Francja] – MARZEC – 23. * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


04. Henryk Sienkiewicz o echach jego listu do Berty Suttner w prasie europejskiej.

PARC SAINT-MAUR – MARZEC – 26. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


195. Henryk Sienkiewicz o liście od Związku Księgarzy w Chicago.

PARC SAINT-MAUR – MARZEC – 29. * [H. S. do Ernesta Flammariona]


01. Henryk Sienkiewicz o przekładzie „Quo vadis”.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 19. * [H. S. do Stefana Dembego]


05. Henryk Sienkiewicz o rozliczeniach finansowych.

KRAKÓW – MAJ - 02. * [H. S. do Oswalda Balzera]


01. Odpowiedź na propozycję członkostwa w Towarzystwie dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie.

WARSZAWA – MAJ – 17. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


196. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA - MAJ - 21. * [H. S. do Ignacego Baranowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o sprawie Samuela Dicksteina.

ZAKOPANE – CZERWIEC – około 14. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


197. Henryk Sienkiewicz o odbitce „Krzyżaków”, o najbliższych planach i o jubileuszu 500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZAKOPANE – LIPIEC - 3. * [H. S. do Wacława Anczyca]


01. Informacja o przesyłce części „Krzyżaków” i sugestie co do ich układu drukarskiego.

OBLĘGOREK – LIPIEC – 11. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


Henryk Sienkiewicz o powodach swojej nieobecności w Dąbrówce, o sytuacji w Oblęgorku i o walce z muchami.

KRAKÓW – LIPIEC – ok. 20. * [H. S. do Napoleona Cybulskiego]


Henryk Sienkiewicz umawia się na wizytę stomatologiczną.

ZAKOPANE – LIPIEC – 21. * [H. S. do Stefana Dembego]


06. Henryk Sienkiewicz o prawach autorskich do swoich utworów.

ZAKOPANE – LIPIEC – 22. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


15. Henryk Sienkiewicz o najbliższych planach i o „Krzyżakach”.

KARLSBAD [Niemcy] – WRZESIEŃ - 17. * [H. S. do Karola Benniego]


04. Henryk Sienkiewicz o Oblęgorku.

KARLSBAD – WRZESIEŃ – 23. * [H. S. do Antoniego Donimirskiego]


05. Henryk Sienkiewicz o Stypendium Akademii Umiejętności im. Marii Sienkiewicz, o sprawach spadkowych po zmarłym Bruno Abakanowiczu.

KARLSBAD – WRZESIEŃ – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


472. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Karlsbad, o swoim zdrowiu, o planowanej drodze powrotu do Polski, o ofiarowaniu mu majątku w Oblęgorku, o wspomnieniach dotyczących zmarłej żony, o przyszłej pracy, o blaskach i cieniach „Quo vadis” i o śmierci Bruna Abdanka Abakanowicza.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 04. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


04. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 12. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


05. Henryk Sienkiewicz o polowaniu na kuropatwy i o weselu.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – przed 15. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


473. Henryk Sienkiewicz o życzeniach imieninowych dla adresatki i o swoim jubileuszu.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 15. * [H. S. do Henryka Dynowskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o książkach Leopolda Juliana Kronenberga.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 16. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


198. Henryk Sienkiewicz o przyczynach niemożności przybycia do adresata.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 17. * [H. S. do Henryka Dynowskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o planowanym spotkaniu z adresatem.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 21. * [H. S. do Marii Ejsmond]


06. Henryk Sienkiewicz o proponowanym przez adresatkę terminie spotkania.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 22. * [H. S. do Henryka Dynowskiego]


Henryk Sienkiewicz o książkach, które chce pożyczyć.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 28. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


199. Henryk Sienkiewicz o przyczynach niemożności przybycia do adresata.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 31. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


Henryk Sienkiewicz o liście do Juliana Wieniawskiego, ojca adresatki.

WARSZAWA – LISTOPAD – 02. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


200. Henryk Sienkiewicz o zawiadomieniu o przesyłce.

WARSZAWA – LISTOPAD – 28. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


474. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu Wandy Szetkiewicz i o komedii „Zagłoba” Swatem”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 04. * [H. S. do Ilji Kaminsky’ego-Halpérine]


01. Henryk Sienkiewicz o zgodzie na tłumaczenie jego utworów przez adresata.

WARSZAWA - GRUDZIEŃ - 05. * [H. S. do Ignacego Balińskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o „Śpiewach historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza i swoich marzeniach dziecięcych.


[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]