Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. [Mat. 6; 22]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1901WARSZAWA – DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


11. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu na śniadanie.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 04. * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


05. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniu za zaproszenie Dzinki.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 07. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


201. Henryk Sienkiewicz o swojej odezwie.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 10. * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


06. Henryk Sienkiewicz o projekcie grobowca rodzinnego w Chełmcach koło Oblęgorka i o grobie matki w Okrzei.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 11. * [H. S. do Stefana Dembego]


07. Henryk Sienkiewicz o rezygnacji z wizyty u adresata.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 14. * [H. S. do Stefana Dembego]


08. Henryk Sienkiewicz o umówieniu się z adresatem na spotkanie.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 16. * [H. S. do Marii Ejsmond]


08. Henryk Sienkiewicz o zapaleniu okostnej zęba.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 17. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


09. Henryk Sienkiewicz o zapaleniu okostnej zęba.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 20. * [H. S. do Władysława Jabłonowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

MIEJSCA BRAK – LUTY. * [H. S. do Jules’a Claretie]


01. Henryk Sienkiewicz o swojej wdzięczności dla adresata za poświęcony jemu artykuł.

WARSZAWA – LUTY – 15. * [H. S. do Henryka Dynowskiego]


04. Henryk Sienkiewicz o książkach zwracanych Leopoldowi Julianowi Kronenbergowi.

WARSZAWA – LUTY – 18. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


202. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – LUTY – ok. 22. * [H. S. do Salomei Chwatowej]


01. Henryk Sienkiewicz o odmowie zgody na tłumaczenie przez adresatkę jego utworów na język francuski.

WARSZAWA – MARZEC * [H. S. do Mariana Gawalewicza]


10. Henryk Sienkiewicz o polowaniu w Poturzycy.

WARSZAWA – MARZEC – 05. * [H. S. do Ange Galdemar’a]


01. Henryk Sienkiewicz O przyczynach powstania „Quo vadis”.

WARSZAWA – MARZEC – 09. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


203. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – MARZEC – 14. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


08. Henryk Sienkiewicz o powieści „Na polu chwały” i o swoim wyjeździe Włoch.

WARSZAWA – MARZEC – 14. * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


07. Henryk Sienkiewicz o wyjeździe do Włoch.

WARSZAWA – MARZEC – 14. * [H. S. do Ilji Kaminsky’ego-Halpérine]


02. Henryk Sienkiewicz o tłumaczeniu „Quo vadis”.

WARSZAWA – MARZEC – 15. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


204. Henryk Sienkiewicz o informacji dla prasy o jego wyjeździe.

KRAKÓW – MARZEC – przed 16. * [H. S. do Stanisława Ambrożego Estreichera]


01. Henryk Sienkiewicz o bilecie do teatru.

BORDIGHIERA – MARZEC – 28. * [H. S. do Bronisława Kozakiewicza]


10. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu córki Jadwigi, o przyczynach zatajenia miejsca swego pobytu, o podejrzeniach wobec niego o plagiat przy pisaniu „Quo vadis”
i o dalszych planach twórczych.

LUGANO – KWIECIEŃ – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


475. Henryk Sienkiewicz o hotelach, o Lugano i o portrecie córki Jadwigi.

KRAKÓW – MAJ – 29. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


09. Henryk Sienkiewicz o posiedzeniu publicznym Akademii Umiejętności w Krakowie.

KRAKÓW – MAJ – 31. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


205. Henryk Sienkiewicz o powodach rezygnacji adresata ze stanowiska redaktora naczelnego „Słowa” i o dzieciach.

KRAKÓW – CZERWIEC – 04. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


10. Henryk Sienkiewicz o skróceniu adresatowi czasu posiadania polskiego oryginału powieści „Na polu chwały”.

WARSZAWA – CZERWIEC – 26. * [H. S. do Józefa Deskura]


01. Henryk Sienkiewicz o otrzymanym prezencie.

WARSZAWA – LIPIEC – 03. * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


08. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniu adresatowi za działania podjęte w sprawie renowacji grobu matki pisarza w Okrzei.

WARSZAWA – SIERPIEŃ – 29. * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


09. Henryk Sienkiewicz o zapowiedzi przyjazdu na ślub córki adresata.

WARSZAWA – WRZESIEŃ – 03. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


206. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – WRZESIEŃ – 08. * [H. S. do Adama Bonieckiego]


01. Henryk Sienkiewicz o kwestii swoich korzeni.

WARSZAWA – WRZESIEŃ – 08. * [H. S. do Jana Aleksandra Karłowicza]


01. Henryk Sienkiewicz o znaczeniu słowa „oszyk” i o swoim rodowodzie.

WARSZAWA – WRZESIEŃ – 29. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


10. Henryk Sienkiewicz o powodach niemożności przybycia do adresata w dniu następnym.

KRAKÓW – przed PAŹDZIERNIKIEM * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


549. Henryk Sienkiewicz o biletach wizytowych i o zdrowiu adresatki.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 04. * [H. S. do Adama Bonieckiego]


02. Henryk Sienkiewicz o dalszych kwestiach swoich korzeni.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – przed 13. * [H. S. do Edwarda Janczewskiego]


476. Henryk Sienkiewicz o życzeniach dla adresata i o mowie rektorskiej.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 14. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


477. Henryk Sienkiewicz o życzeniach imieninowych dla adresatki, o planach nowej powieści, o najbliższych zamierzeniach, o pobycie w Łodzi i o książce Henri’ego Houssaye’a).

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 30. * [H. S. do Marii Ejsmond]


11. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu z adresatką.

WARSZAWA – LISTOPAD – 25. * [H. S. do Marii Ejsmond]


12. Henryk Sienkiewicz o biletach dla adresatki.

WARSZAWA – LISTOPAD – 27. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


207. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

MIEJSCA BRAK – GRUDZIEŃ – 04. * [H. S. do Zofii Dmochowskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o prośbie o zrobienie mu zakupów.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 16. * [H. S. do Salomei Chwatowej]


02. Henryk Sienkiewicz o zwrocie adresatce biletów.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 17. * [H. S. do Félixa Fénéon’a]


01. Henryk Sienkiewicz o wyrazach uznania za znakomite tłumaczenie jego dzieł przez adresata.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 20. * [H. S. do Jana Aleksandra Karłowicza]


02. Henryk Sienkiewicz o posiedzeniu komisji konkursu dramatycznego im. Henryka Sienkiewicza.

KRAKÓW – przed 1902 r. * [H. S. do Edwarda i Jadwigi Janczewskich]


550. Henryk Sienkiewicz o śniadaniu o Lucjana i Marii Wrotnowskich.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]