Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. [1 Jana 4; 7 – 9]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1902MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


04. Henryk Sienkiewicz o staraniach R. o względy Zofii Abakanowiczówny.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 07. * [H. S. do Jana Aleksandra Karłowicza]


03. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu koła literackiego.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 09. * [H. S. do Jana Aleksandra Karłowicza]


04. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu go do komitetu konkursu fotograficznego.

WARSZAWA – LUTY – 15. * [H. S. do Jana Aleksandra Karłowicza]


05. Henryk Sienkiewicz o pochodzeniu wyrazu „oszyk” i o pieśni „Boże Łaskawy…”.

WARSZAWA – LUTY – 25. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


208. Henryk Sienkiewicz o kontrakcie dotyczącym wody oblęgorskiej.

WARSZAWA – MARZEC – 07. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


478. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu i planach leczenia syna Henryka Józefa.

WARSZAWA – MARZEC – 09. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


13. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na winta.

WARSZAWA – MARZEC – 10. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


209. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – MARZEC – 28. * [H. S. do Marii Ejsmond]


14. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu na winta.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 07. * [H. S. do Ferdynanda Hoesicka]


01. Henryk Sienkiewicz o utworach Teofila Lenartowicza i o genealogii rodu Sienkiewiczów.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 09. * [H. S. do Stefana Dembego]


09. Henryk Sienkiewicz o umówieniu się z adresatem na spotkanie.

WARSZAWA – MAJ – 28. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


210. Henryk Sienkiewicz o zamieszaniu związanym z przeprowadzką do Oblęgorka.

OBLĘGOREK – LIPIEC – 19. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


211. Henryk Sienkiewicz o kwitach depozytowych.

OBLĘGOREK – LIPIEC – 22. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


212. Henryk Sienkiewicz o pożyczce Pauliny z Dmochowskich Lelewel, o sprawach bieżących w Oblęgorku.

OBLĘGOREK – SIERPIEŃ – 18. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


213. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata do Oblęgorka.

OBLĘGOREK – SIERPIEŃ – 27. * [H. S. do Franciszka i Marii Ejsmondów]


15. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe adresatów do Oblęgorka.

OBLĘGOREK – WRZESIEŃ – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


479. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe adresatki z rodziną do Oblęgorka.

OBLĘGOREK – WRZESIEŃ – 13. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


05. Pisarz o kwestii przyznania stypendium Akademii Umiejętności im. Marii Sienkiewicz.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 03. * [H. S. do Ferdynanda Hoesicka]


02. Henryk Sienkiewicz o przedruku przez „Kurier Warszawski” informacji nieżyczliwych wobec pisarza.

OBLĘGOREK – PAŹDZIERNIK – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


480. Henryk Sienkiewicz o imieninach adresatki, o urokach jesieni w Oblęgorku i codzienności tego miejsca oraz o planach na drugą połowę października.

WARSZAWA – LISTOPAD – 21. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


214. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 06. * [H. S. do Jana Aleksandra Karłowicza]


06. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu komitetu konkursu fotograficznego.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 07. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


215. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 15. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


16. Henryk Sienkiewicz o otrzymanym zaproszeniu na polowanie.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 20. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


06. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na pierwsze posiedzenie w sprawie konkursu dramatycznego.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 20. * [H. S. do Jana Aleksandra Karłowicza]


07. Henryk Sienkiewicz o rozstrzygnięciu komitetu konkursu fotograficznego.

MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Franciszka i Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


17. Henryk Sienkiewicz na bilecie wizytowym przesłał adresatom życzenia noworoczne na 1903 r.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]