Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz człowiek głupi lekceważy swoją matkę. [Przyp. 15; 20]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1904MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Natalii Dzierżkówny]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za stworzoną przez nią grę „Pan Zagłoba”.

MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Franciszka lub Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


27. Henryk Sienkiewicz na bilecie wizytowym przesłał jednemu z adresatów życzenia imieninowe – 02 stycznia 2012 r.

WARSZAWA – DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


25. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu.
32. Henryk Sienkiewicz o czeku i o wincie.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 01. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


12. Henryk Sienkiewicz o powieści „Na polu chwały”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 17. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


12. Henryk Sienkiewicz o kwestii stypendium dla Kazimierza Glińskiego.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 21. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


26. Henryk Sienkiewicz o cukierkach na kaszel i o akcji odczytowej na rzecz powodzian.

WARSZAWA – STYCZEŃ – około 28. * [H. S. do Władysława Hieronima Frydry]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za darowiznę adresata na rzecz powodzian.

WARSZAWA – LUTY – 25. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


28. Henryk Sienkiewicz o przyczynach nieprzyjęcia zaproszenia.

WARSZAWA – LUTY – 28. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


29. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresatki.

WARSZAWA – MARZEC – 05. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


30. Henryk Sienkiewicz o wyżle Herbie.

WARSZAWA – MARZEC – 05. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


31. Henryk Sienkiewicz o polowaniu w Lasach Bolimowskich i o swoim zdrowiu.

MIEJSCA BRAK – KWIECIEŃ * [H. S. do Téophile’a Delcassé]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniu za nadanie mu orderu Legii Honorowej.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 23. * [H. S. do Henryka Dobrzyckiego]


01. Henryk Sienkiewicz o prośbie o zaopiniowanie, czy źródło „Ursus” w Oblęgorku posiada właściwości lecznicze.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 26. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


226. Henryk Sienkiewicz o prośbie nieznanej mu osoby.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 28. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


33. Henryk Sienkiewicz o niemożności wyjazdu do Bolimowa.

WARSZAWA – MAJ – 05. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


227. Henryk Sienkiewicz o swoim ślubie z Marią Babską.

MIEJSCA BRAK – MAJ - po 05. * [H. S. do Adama Bauerertz’a]


08. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za książki i pozdrowieniach od żony Marii z Babskich.

WENECJA – MAJ – 23. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


483. Henryk Sienkiewicz o podróży poślubnej z Marią z Babskich Sienkiewicz, o zwiedzaniu Włoch, o przyjeździe Wandy Szetkiewicz do Oblęgorka i o swoim przybranym nazwisku.

OBLĘGOREK – WRZESIEŃ – 07. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


484. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu do Oblęgorka dla adresatki i jej rodziny.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 16. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


34. Henryk Sienkiewicz o konieczności przełożenia polowania.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 19. * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


11. Henryk Sienkiewicz o Witoldzie Hausnerze.

WARSZAWA – LISTOPAD – 02. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


35. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresatki.

WARSZAWA – LISTOPAD – 10. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


36. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresatki.

WARSZAWA – LISTOPAD – 30. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


37. Henryk Sienkiewicz o jutrzejszym spotkaniu.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 02. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


485. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresatki i jej rodziny do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w Warszawie, o zakupach żony Marii, o urządzaniu mieszkania, o wyjeździe syna Henryka Józefa na Żmudź i o twórczości adresatki.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 06. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


38. Henryk Sienkiewicz o bolącej ręce i o polowaniu.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 23. * [H. S. do Marceliny Darowskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniu za opiekę nad dziećmi i swoją siostrzenicą, Józefą Sieńkiewiczówną.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 28. * [H. S. do Stanisława Hassewicza]


01. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na consilium.

LISTY BEZ DATY ZAMIESZCZANE SĄ NA KOŃCU CAŁEJ KORESPONDENCJI Z DANYM ADRESATEM


[H. S. do Mścisława Godlewskiego]

228. [Piątek] Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu i sprawach bieżących.
229. [Warszawa, około 19 marca] Henryk Sienkiewicz o adresie Józefa Keniga.
230. Henryk Sienkiewicz o planowanej wizycie u Ludwika Górskiego.
231. Henryk Sienkiewicz o wydarzeniu kościelnym.


[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]