Do Niego wołałem ustami mymi i wysławiałem Go językiem moim. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. [Ps. 66; 17 – 19]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1905MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


39. Henryk Sienkiewicz o przyjęciu zaproszenia adresatki.

WARSZAWA – STYCZEŃ * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


40. Henryk Sienkiewicz o powodach odmowy przyjęcia zaproszenia.

MIEJSCA BRAK – STYCZEŃ * [H. S. do Ferdynanda Hoesicka]


03. Henryk Sienkiewicz o „Korynku”.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 09. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


486. Henryk Sienkiewicz o powodach spędzenia Świąt Wielkanocnych w Krakowie.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 12. * [H. S. do Ferdynanda Hoesicka]


04. Henryk Sienkiewicz o swojej rezygnacji ze współpracy z „Kurierem Warszawskim”.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 26. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


41. Henryk Sienkiewicz o planowanej wyprawie.

KRAKÓW – KWIECIEŃ – 29. * [H. S. do Salomei Chwatowej]


03. Henryk Sienkiewicz o swoim wyjeździe do Wisły i Lwowa.

WARSZAWA – WRZESIEŃ – 22. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


13. Henryk Sienkiewicz o wielu różnych sprawach, w tym o planach wyjazdu do Avignon'u i do Paryża.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 13. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


487. Henryk Sienkiewicz o codziennym życiu, o zdrowiu członków rodziny i o sytuacji w Rosji.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 20. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


13. Henryk Sienkiewicz o powieści „Na polu chwały”.

WARSZAWA – LISTOPAD – 08. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


14. Henryk Sienkiewicz o Macierzy Szkolnej.

WARSZAWA – LISTOPAD – 25. * [H. S. do Edwarda Geislera]


01. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na naradę.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]