Pan troszczy się o dni niewinnych, przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni. [Ps. 37; 18 – 19]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1906WARSZAWA – STYCZEŃ – początek miesiąca. * [H. S. do Teodora Janowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o państwie polskim i o ochronce w Oblęgorku.

KRAKÓW – STYCZEŃ * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


12. Henryk Sienkiewicz o sprawach krakowskich.

KRAKÓW – STYCZEŃ – 07. * [H. S. do Alfreda Jensena]


01. Henryk Sienkiewicz o gościnności Alfreda i Karin Jansenów, o tłumaczeniu „Tej trzeciej” i o zaproszeniu do Oblęgorka.

KRAKÓW – STYCZEŃ – 24. * [H. S. do Stanisława Smolki]


13. Henryk Sienkiewicz o wyjeździe do Poturzycy.

KRAKÓW – LUTY – 13. * [H. S. do Marii z Łubieńskich Górskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresatki.

WARSZAWA – MARZEC – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


488. Henryk Sienkiewicz o planowanym remoncie, o sytuacji politycznej, o stanie swoich zębów i o Komitecie Niesienia Pomocy Rannym i Głodnym Polakom
pod Panowaniem Rosyjskim.

[Warszawa] – KWIECIEŃ - 26. * [H. S. do Kazimierza Bartoszewicza]


01. Henryk Sienkiewicz o odmowie udziału w wydawnictwie gazety „Strażnica”.

SEELISBERG – CZERWIEC – 28. * [H. S. do Alfreda Jensena]


02. Henryk Sienkiewicz o pieniądzach na tłumaczenie polskich utworów i o swoim zaproszeniu dla adresata.

DOKŁADNEGO MIEJSCA BRAK – PAŹDZIERNIK * [H. S. do Antonio Fradeletto]


01. i 02. Henryk Sienkiewicz o propozycji utworzenia sali polskiej na organizowanej w 1906 r. w Wenecji wystawie sztuki światowej.

ZAKOPANE – PAŹDZIERNIK * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


42. Henryk Sienkiewicz o oczekiwaniach Wenecji wobec Polski podczas przyszłej wystawy powszechnej.

KRAKÓW – PAŹDZIERNIK – około 02. * [H. S. do Stanisława Hassewicza]


02. Henryk Sienkiewicz o powodach dłuższego pobytu w Krakaowie, o zdrowiu swoim i córki oraz o zjeździe ekonomistów i prawników.

ZAKOPANE – PAŹDZIERNIK – 14. * [H. S. do Ludwika Masłowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o kierowanych wobec niego zarzutów o plagiat przy pisaniu „Quo vadis”.

ZAKOPANE – PAŹDZIERNIK - 22. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


43. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu adresatki, o zdrowiu córki Jadwigi i o pogodzie w Zakopanem.

ZAKOPANE – LISTOPAD – 06. * [H. S. do Jeremiasza Curtin’a]


14. Henryk Sienkiewicz o noweli „Diokles” i opowiadaniu „Przygoda Arystoklesa”.

KRAKÓW – LISTOPAD – 13. * [H. S. do Stanisława Hassewicza]


03. Henryk Sienkiewicz o „Liście do Cesarza Wilhelma”.

ZAKOPANE – LISTOPAD – 26. * [H. S. do Władysława Rabskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o napisanym przez siebie otwartym „Liście do cesarza Wilhelma II”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 05. * [H. S. do Władysława Leopolda Jaworskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o odezwie „Przeciw intrygom hakatyzmu”.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]