Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. [Łuk. 14; 27]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1907MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Natalii Dzierżkówny]


02. Henryk Sienkiewicz o pochwałach adresatki za jej utwór „Kniaź Iwo”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 11. * [H. S. do Marii z Mickiewiczów Goreckiej]


02. Henryk Sienkiewicz o upoważnieniu do tłumaczenia „Baśni ateńskiej”.

KRAKÓW – LUTY – 27. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


16. Henryk Sienkiewicz o przesyłce dla Marii Górskiej.

KRAKÓW – LIPIEC - 18. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


44. Henryk Sienkiewicz o powrocie do zdrowia syna adresatki, o swoich dzieciach i o swoim zdrowiu.

KRAKÓW – przed SIERPNIEM * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


551. Henryk Sienkiewicz o powodach rezygnacji z obiadu u adresatki.

LISTY BEZ DATY ZAMIESZCZANE SĄ NA KOŃCU CAŁEJ KORESPONDENCJI Z DANYM ADRESATEM


[H. S. do Konstantego Marii Górskiego]

01. Henryk Sienkiewicz o propozycji spotkania.

LISTY BEZ DATY ZAMIESZCZANE SĄ NA KOŃCU CAŁEJ KORESPONDENCJI Z DANYM ADRESATEM


[H. S. do Edwarda i Jadwigi Janczewskich]

552. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu syna adresatki, Edwarda Walerego.
553. Henryk Sienkiewicz o wstążkach.
554. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu Wandy Szetkiewicz.
555. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu.
556. Henryk Sienkiewicz o recepcie.
557.Henryk Sienkiewicz o obiedzie u adresatki.
558. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu.
559. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu adresatki.
560. Henryk Sienkiewicz o obiedzie u adresatki.
561. Henryk Sienkiewicz o książce i listach.
562. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu.
563. Henryk Sienkiewicz o wizycie u Stanisława Kostki i Róży Tarnowskich.


[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]