Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba! [Ps. 139; 16 – 17]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1908KRAKÓW – STYCZEŃ – 02. * [H. S. do Salomei Chwatowej]


04. Henryk Sienkiewicz o ponownej odmowie zgody na tłumaczenie przez adresatkę jego utworów na język francuski.

KRAKÓW – STYCZEŃ – 09. * [H. S. do Alfreda Jensena]


03. Henryk Sienkiewicz o ankiecie w sprawie wywłaszczeń Polaków z terenów zaboru niemieckiego, o życzeniach noworocznych dla adresata i o najbliższych planach.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 13. * [H. S. do Ferdynanda Hoesicka]


05. Henryk Sienkiewicz o sprawie „Oesterreichische Rundschau”.

WARSZAWA – LUTY – 11. * [H. S. do Wiktora Hahn'a]


01. Henryk Sienkiewicz o swojej zgodzie na umieszczenie jego nazwiska w odezwie wzywającej do obchodu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego.

WARSZAWA – LUTY – 26. * [H. S. – prawdopodobnie – do Bronisława Ludwika Gubrynowicza]


01. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu go do wzięcia udziału w księdze jubileuczowej z okazji 25-lecia objęcia przez Adama Krechowieckiego redakcji „Gazety Lwowskiej”.

WARSZAWA – MARZEC – 14. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


489. Henryk Sienkiewicz o żonie Marii, o swoim zdrowiu, o chorobach, o śmierci, o sukcesie Antoniego Pułjanowskiego, o wykładach, o odczytach, o Pomniku Pracy
w Paryżu, o swojej ankiecie w obronie zagrożonej wywłaszczeniem ludności polskiej w Poznańskiem, o zatrudnieniu sekretarki, o librettach z jego nowel, o dzieciach,
o napadach z bronią, o dwóch arcybiskupach.

WARSZAWA – MARZEC – 24. * [H. S. do Marie Armanda Dayot’a]


01. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu go do Komitetu Budowy Wielkiego Pomnika Pracy.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 08. * [H. S. do Wiktora Hahn'a]


02. Henryk Sienkiewicz o odczycie swojej noweli „We mgle” na rzecz budowy pomnika Juliusza Słowackiego.

KRAKÓW – MAJ * [H. S. do Karola Benniego]


07. Henryk Sienkiewicz prosi adresata o pomoc w sprzedaży obrazu Stanisława Witkiewicza.

RUDAWA – LIPIEC - 22. * [H. S. Marii z Wieniawskich Ejsmond]


45. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swoim i rodziny adresatki, o Rudawie, o swoich dzieciach.

KRAKÓW – PAŹDZIERNIK – 18. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


46. Henryk Sienkiewicz o tłumaczonej bajce Fedrusa, o swoim wierszu i o planowanym wyjeździe na włoską Riwierę.

VIAREGGIO – LISTOPAD – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


490. Henryk Sienkiewicz o Michale Siemiradzkim, o Czesławie Gąssowskim, o pobycie w Viareggio, o spotkaniu z Józefem Jakubem Michałowskim i o wiadomościach
z Paryża od dzieci.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]