Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. [Jan. 7; 38 – 39]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1909WARSZAWA – DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


48. Henryk Sienkiewicz o swojej odpowiedzi na zaproszenie adresatki.

WARSZAWA – LUTY – 09. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


491. Henryk Sienkiewicz o propozycji przyznania Stanisławowi Witkiewiczowi stypendium im. Marii Sienkiewicz, o sprawie objęcia przez Ignacego Chrzanowskiego Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o liście córki Jadwigi, o sprawach warszawskich i o pracy nad „Wirami”.

VILLENEUVE – KWIECIEŃ – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


492. Henryk Sienkiewicz o drodze do Villeneuve, o Villeneuve, o Hotelu Byron i o dzieciach.

VILLENEUVE – KWIECIEŃ – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


493. Henryk Sienkiewicz o wyjeździe żony i dzieci do Paryża, o dzieciach, o przyszłości syna, o remoncie domu w Oblęgorku, o wakacjach, o śmierci Marii
z Chłapowskich Mańkowskiej, o pracy twórczej i o owocach swojej sławy.

WIEDEŃ – MAJ – 23. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


494. Henryk Sienkiewicz o zagubieniu bagażu w podróży.

KRAKÓW – CZERWIEC – ok. 01. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


47. Henryk Sienkiewicz o sprawach zatrzymujących go w Krakowie.

KRAKÓW – LIPIEC – 17. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


495. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe do Krakowa i o swoim samopoczuciu.

LIDO – PAŹDZIERNIK – 07. * [H. S. do Ludwika Michała Emanuela Finkela]


01. Henryk Sienkiewicz o pięknej polszczyźnie książki Władysława Łozińskiego „Oko proroka”.

OUCHY – PAŹDZIERNIK – 14. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


496. Henryk Sienkiewicz o życzeniach imieninowych dla adresatki, o pobycie adresatki w Abbacji, o swoich najbliższych zamiarach i o przysłowiach wykorzystanych
w liście.

WARSZAWA – LISTOPAD – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


497. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Wirami”; o przeprowadzce adresatki do Lowrany; o zdrowiu adresatki, swoim i żony; o baronie Pierre de Caters; o premierze opery „Quo vadis” i o Świętach Bożego Narodzenia.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 06. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


498. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Wirami”; o swoim zdrowiu, o operze „Quo vadis”, o planach na Święta Bożego Narodzenia, o dzieciach, o adresatce, o żonie,
o sobie i o Warszawie.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 23. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


49. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu go na wystawę.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 27. * [H. S. do Władysława Jabłonowskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 31. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


499. Henryk Sienkiewicz o życzeniach noworocznych.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]