Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. [Przyp. 23; 22]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1911KRAKÓW – MARZEC – 12. * [H. S. do Marii Chełkowskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o radości z tego, że jego książka „W pustyni i w puszczy” przynosi radość dzieciom.

KRAKÓW – MARZEC – 12. * [H. S. do małego Franciszka Chełkowskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o radiści z tego, że jego książka „W pustyni i w puszczy” podobała się chłopcu.

KRAKÓW – MAJ - 02. * [H. S. do Oswalda Balzera]


01. Odpowiedź na propozycję członkostwa w Towarzystwie dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie.

WARSZAWA – MAJ – 24. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


505. Henryk Sienkiewicz o przyczynach przedłużającego się pobytu w Warszawie, o przyznanej mu nagrodzie imienia Mikołaja Reja i o korespondencji żony.

BAD RAGAZ – CZERWIEC – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


506. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Bad Ragaz, o pracy nad „W pustyni i w puszczy” i o najbliższych planach.

OBLĘGOREK – LIPIEC – 11. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


52. Henryk Sienkiewicz o powodach swojej nieobecności w Dąbrówce, o sytuacji w Oblęgorku i o walce z muchami.

KRAKÓW – LIPIEC – ok. 20. * [H. S. do Napoleona Cybulskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o terminie wizyty stomatologicznej.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 14. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


507. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „W pustyni i w puszczy”, o najbliższych planach literackich, o życzeniach imieninowych dla adresatki, o nowym miejscu zamieszkania.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 22. * [H. S. do Henryka Dynowskiego]


05. Henryk Sienkiewicz o książkach, które chce pożyczyć.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 31. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


53. Henryk Sienkiewicz o liście do Juliana Wieniawskiego, ojca adresatki.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 24. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


508. Henryk Sienkiewicz o życzeniach dla adresatki i jej domowników, o synu Henryku Józefie.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]