Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego, łaska i wierność idą przed Tobą. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Z imienia Twego raduje się każdy dzień, a sprawiedliwość Twoja wywyższa ich, bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, a z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza. [Ps. 89; 15 – 18]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1913Kraków – STYCZEŃ – 29. * [H. S. do Franciszka Ejsmonda]


55. Henryk Sienkiewicz o rzeczach potrzebnych mu na polowanie.

KRAKÓW – MARZEC – 21. * [H. S. do Franciszka i Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


56. Henryk Sienkiewicz o życzeniach dla Stanisława i Juliana Ejsmondów.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 24. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


512. Henryk Sienkiewicz o wiośnie w Warszawie, o pracy nad filmem „Quo vadis” i o zamordowaniu Władysława Lubeckiego.

WARSZAWA – MAJ – 15. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


17. Henryk Sienkiewicz o kandydaturze Jana Karola Kochanowskiego na katedrę historii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego.

WARSZAWA – MAJ – 23. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


513. Henryk Sienkiewicz o Oblęgorku i o pracy twórczej.

WARSZAWA – MAJ - 29. * [H. S. do Mariana Włodzimierza Albińskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o teorii, czyli technice powieści.

WARSZAWA – CZERWIEC – 03. * [H. S. do Kazimierza Morawskiego]


Henryk Sienkiewicz poleca Jana Karola Kochanowskiego na katedrę historii średniowiecznej i nauk pomocniczych do historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

WARSZAWA – CZERWIEC – 05. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


18. Henryk Sienkiewicz o wątpliwościach adresata dotyczących pisowni niektórych wyrazów w „Bogurodzicy”.

OBLĘGOREK – LIPIEC – 19. * [H. S. do Franciszka i Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


57. Henryk Sienkiewicz o swoich imieninach, o pogodzie, o różach, o sporze Michałkowej z Sochaczową i o kuracji zdrowotnej.

OBLĘGOREK – SIERPIEŃ – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


514. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swoim i rodziny, o operacji swojej siostrzenicy Józefy Sieńkiewiczówny, o pracy nad „Legionami”, o nerwach swoich i męża adresatki.

OBLĘGOREK – WRZESIEŃ – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


515. Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Legionami”, o życiu w Oblęgorku, o „głodomorach” i o planach literackich.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 07. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


58. Henryk Sienkiewicz o przysłanych kwiatach i zaproszeniu.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


516. Henryk Sienkiewicz o życzeniach imieninowych dla adresatki, o projekcie pomocy dla Galicji, o planach córki Jadwigi, o Towarzystwie Naukowym Warszawskim
i o projekcie filmu „Quo vadis”.

WARSZAWA – LISTOPAD – 06. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


517. Henryk Sienkiewicz o influency, o „Pamiętnikach Jakuba Gieysztora z lat 1857 – 1865”, o pomocy dla Galicji, o zdrowiu żony Marii i o liście od Dragi von Olszewskiej.

WARSZAWA – LISTOPAD – 10. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


518. Henryk Sienkiewicz o liście pani Olszewskiej, o kwiatach od holenderskiej firmy P. Goemans i Synowie, o prośbach o pomoc i o utworach dla gazet.

WARSZAWA – LISTOPAD – 21. * [H. S. do Firmy Goemans P. i Syn]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za przesłane cebulki kwiatów.

WARSZAWA – LISTOPAD – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


519. Henryk Sienkiewicz o kwiatach od holenderskiej firmy P. Goemans i Synowie, o przyjeździe do Krakowa, o córce Jadwidze i o żonie Marii.

WARSZAWA – LISTOPAD – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


520. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe do Krakowa, o układach z „Kurierem Ilustrowanym”, o córce Jadwidze i o żonie Marii.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 02. * [H. S. do Kazimierza Dłuskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniu za zaproszenie córki Jadwigi do Zakopanego.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 09. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


521. Henryk Sienkiewicz o córce Jadwidze, o Oblęgorku i o wyjeździe do Krakowa.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.