Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych. [Rzym. 12; 16]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1914WARSZAWA – STYCZEŃ – 13. * [H. S. do Ludwika Bernackiego]


01. Henryk Sienkiewicz o lekturach związanych z powstawaniem Trylogii.

WARSZAWA – LUTY – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


522. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu adresatki i jej męża Edwarda, o pobycie u Pawła i Marii Woronieckich, o swoich gościach i o swoich wizytach.

WARSZAWA – LUTY – 23. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


523. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu męża adresatki Edwarda, Wandy Szetkiewicz, swoim; o odczytach Kazimierza Morawskiego; o „Legionach”; o żaglowcu „Quo vadis”;
o pomocy Stefana i Antoniny Marii Dziewulskich.

WARSZAWA – MARZEC – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


524. Henryk Sienkiewicz o wyjeździe do Kijowa, o swojej popularności, o śniadaniu u Józefa i Heleny Krasińskich, o koncercie charytatywnym i o odczycie Kazimierza Morawskiego.

WARSZAWA – MARZEC – 12. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond]


59. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach dla adresatki.

WARSZAWA – MARZEC – 18. * [H. S. do Gustawa Daniłowskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o powodach odmowy przyznania adresatowi stypendium im. Marii Sienkiewicz.

WARSZAWA – MARZEC – 25. * [H. S. do Tadeusza Dzieduszyckiego]


01. Henryk Sienkiewicz o terminie i miejscu spotkania z adresatem.

WARSZAWA – MARZEC – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


525. Henryk Sienkiewicz o wyjeździe do Krakowa.

MIEJSCA BRAK – MAJ – 10. * [H. S. do Marii z Wieniawskich Ejsmond] - bilet wizytowy


60. Henryk Sienkiewicz o życzeniach imieninowych.

WARSZAWA – MAJ – 15. * [H. S. do Władysława Jabłonowskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu dla adresata.

WARSZAWA – MAJ – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


526. Henryk Sienkiewicz o sprawie spadku po Marii Wieczorkowskiej.

WARSZAWA – CZERWIEC – 07. * [H. S. do Stefana Dembyego]


10. Henryk Sienkiewicz o słowach uznania.

WARSZAWA – CZERWIEC – 07. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


527. Henryk Sienkiewicz o niechęci do pisania listów, o Stanisławie Dembym, o „Legionach”, o skutkach fortelu Antoniego Osuchowskiego i o swoim zdrowiu.

WARSZAWA – CZERWIEC – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


528. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swojej żony Marii i o synu Henryku Józefie.

WARSZAWA – CZERWIEC – 19. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


61. Henryk Sienkiewicz o chorobie swojej żony, Marii z Babskich Sienkiewicz.

WARSZAWA – LIPIEC – 16. * [H. S. do Franciszka i Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


62. Henryk Sienkiewicz o stanie zdrowia swojej żony, Marii z Babskich Sienkiewicz, o pogodzie w Warszawie i Oblęgorku, o swoich imieninach i o spacerach po Alejach Ujazdowskich.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]