Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, dla chwały imienia Twego wybaw nas i odpuść grzechy nasze dla imienia Twego! [PS. 79; 9]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1915VEVEY – STYCZEŃ – 01. * [H. S. do Franciszka i Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


63. Henryk Sienkiewicz o stanie zdrowia swojej żony, Marii z Babskich Sienkiewicz, o życzeniach noworocznych, o Polakach w Szwajcarii i o pannach: Mahali, Robercie, Alicji i „Memci” – Gardiner.

VEVEY [Szwajcaria] – STYCZEŃ – 25. * [H. S. do Tadeusza Cieńskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o pracy Komitetu Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce.

VEVEY – MARZEC – 20. * [H. S. do Franciszka i Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


64. Henryk Sienkiewicz o wieściach z Polski, o pracy Komitetu Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce, o pogodzie w Vevey i o zdrowiu swoim, żony, Marii z Babskich Sienkiewicz i swoich dzieci: Henryka Józefa i Jadwigi.

VEVEY [Szwajcaria] – KWIECIEŃ - 18. * [H. S. do Lidii Jaworskiej-Bariatyńskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za działalność filantropijną księżnej.

VEVEY [Szwajcaria] – MAJ - 10. * [H. S. do Laurence Alma-Tadema]


01. O potwierdzeniu otrzymania sumy 152.940,00 franków nadesłanych przez Polski Fundusz Ratunkowy (Polish Relief Fund) w Londynie Komitetowi Generalnemu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce z siedzibą w Vevey w Szwajcarii, o podziękowaniach, wyrazach szacunku i poważania za poryw miłosierdzia ofiarodawców angielskich.

MORGES – CZERWIEC – 05. * [H. S. do Franciszka i Marii z Wieniawskich Ejsmondów]


65. Henryk Sienkiewicz o swoim pobycie i zajęciach w Morges.

VEVEY – CZERWIEC – 30. * [H. S. do księdza Francisa]


01. Henryk Sienkiewicz o wdzięczności dla narodu kanadyjskiego za pomoc ofiarom wojny w Polsce.

VEVEY [Szwajcaria] – PAŹDZIERNIK – 05. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


19. Henryk Sienkiewicz o sprawach Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

VEVEY – LISTOPAD – 06. * [H. S. do Pietro Gasparri’ego]


01. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za pomoc udzieloną Polsce.

VEVEY [Szwajcaria] – LISTOPAD – 24. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


20. Henryk Sienkiewicz o tęsknocie za Polską, rodziną, swoim zdrowiu.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]