Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię. [5 Moj. 31; 6]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1916VEVEY – STYCZEŃ – 04. * [H. S. do Aleksandra Guttry'ego]


01. Henryk Sienkiewicz o tłumaczeniu i wydawaniu jego utworów przez adresata i o pozdrowieniach dla matki adresata.

VEVEY – STYCZEŃ – około 31. * [H. S. do Kazimierza Daniłowicza Strzelbickiego]


01. Henryk Sienkiewicz o odmowie napisania artykułu o sytuacji Polski okupowanej przez państwa centralne.

VEVEY [Szwajcaria] – LUTY – 19. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


21. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Vevey.

VEVEY [Szwajcaria] – LUTY - 24. * [H. S. do papieża Benedykta XV]


01. Henryk Sienkiewicz o swojej wdzięczności za papieski dar.

VEVEY [Szwajcaria] – KWIECIEŃ – 06. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


22. Henryk Sienkiewicz o zbliżających się jego siedemdziesiątych urodzinach.

VEVEY [Szwajcaria] – KWIECIEŃ – 07. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


23. Henryk Sienkiewicz o kandydaturze Kazimierza Tetmajera do stypendium im. Marii Sienkiewiczowej.

VEVEY [Szwajcaria] – KWIECIEŃ - 26. * [H. S. do Kazimierza Bartoszewicza]


02. Henryk Sienkiewicz o sprawie przyznania Kazimierzowi Władysławowi Bartoszewiczowi (synowi) stypendium imienia Marii z Szetkiewiczów Sienkiewicz przyznawanego w Akademii Umiejętności w Krakowie.

VEVEY [Szwajcaria] – CZERWIEC – 02. * [H. S. do Ignacego Chrzanowskiego]


24. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu i o trosce o rodzinę.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]