Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. [Mat. 11; 29 – 30]MIEJSCA SIENKIEWICZOWSKIE

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie.

Litera HHAMBURG – [Niemcy – kraj związkowy Hamburg]


Miasto niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego. Największy port morski kraju, wielki ośrodek przemysłowy i finansowy.
05 lipca 1889 r. Henryk Sienkiewicz przypłynął do Hamburga z Helgolandu, a następnie dotarł do Ostendy.


[1. Ratusz; 2. Port]

[Fotografie – Autor: 1) Daniel Schwen 2) Alex Kazakhov. Źródło – Wikipedia.]
[Zdjęcie 1. objęte licencją CC-BY-SA]. [Zdjęcie 2. jest własnością publiczną zgodnie z wolą autora.]

HAMILTON – [Kanada – Prowincja Ontario]


Miasto położone około 70 km na południowy zachód od Toronto. Leży na zachodnim końcu Jeziora Ontario. Ważny port morski i śródlądowy, połączonym z innymi Wielkimi Jeziorami i Atlantykiem Drogą Wodną Świętego Wawrzyńca. 11 marca 1876 r. pociąg, którym Henryk Sienkiewicz podróżował z Nowego Jorku do San Francisco, przyjechał do Hamilton, by po terytorium Kanady ruszyć stąd do Detroit.


[01. Hamilton – panorama]

[Fotografia – Autor: 01) Peter Cruickshank. Źródło – Wikipedia.] [Zdjęcia objęte są licencją CC-BY-SA].

HAYWOOD [pisana przez H. S. również: HAYWARDS, HEYWARDS, HAYWAD, HEYWAD] – [Stany Zjednoczone Ameryki - Stan Kalifornia]


Miejscowość, do której z Sebastopola przeprowadził się w 1877 r. Henryk Sienkiewicz.

HELGOLAND – [Niemcy – Okręg Pinneberg, Land Szlezwik-Holsztyn]


Wyspa na Morzu Północnym położona w południowo-wschodniej części Morza Północnego, 70 km od wybrzeża Niemiec. Składa się z dwóch wysp: głównej, o trójkątnym kształcie (pow. 1,0 km²) oraz mniejszej na wschód od niej wyspy Düne (pow. 0,7 km²). Obie wyspy były połączone do 1720 r., kiedy to połączenie zniszczył sztorm. Najwyższy punkt wysp sięga 61 m n.p.m. Na południu wyspy znajduje się plaża, na północy i zachodzie – wysokie klify. Na głównej wyspie znajduje się port.
Henryk Sienkiewicz przebywał na wyspie: od 27 lipca do 05 sierpnia 1889 r.[Fotografie – Autor: 1) Deat Lun; 2) Timo Kamph. Źródło – Wikipedia. [Zdjęcia objęte licencją CC-BY-SA].

HUCULSZCZYZNA – [Ukraina]


Region w zachodniej części Ukrainy, na obszarze Karpat Wschodnich, obejmuje m.in. pasmo Czarnohory. W XII w. teren ten należał do Rusi Halicko–Wołyńskiej,
zaś od czasów Kazimierza Wielkiego (XIV w.) Huculszczyzna znajdowała się w obrębie Rzeczypospolitej. Po 1772 r. weszła w skład monarchii austriackiej, a następnie austro-węgierskiej. W latach międzywojennych znowu znalazła się w Polsce. Od września 1939 r. Huculszczyzna definitywnie przestała należeć do Polski. Mieszkających tam Polaków i inne nieruskie mniejszości narodowe wypędzono stamtąd. Wywodzą się stąd Hucule, górale pochodzenia ruskiego i wołoskiego, twórcy oryginalnej kultury regionalnej w dorzeczu górnego Prutu. Na tych terenach Michał Holländer wyselekcjonował także rasę koni huculskich.
W maju 1879 r. przebywał tu Henryk Sienkiewicz.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]