A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. [Rzym. 12; 2]MIEJSCA SIENKIEWICZOWSKIE

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie.

Litera IISMAILIA – [Egipt – muhafaza Ismailia]


Miasto portowe na północnym wschodzie kraju nad Kanałem Sueskim, nad Jeziorem Krokodyli i nad Kanałem Ismailijskim. Henryk Sienkiewicz przypłynął tu 30 grudnia 1890 r. z Port Saidu i jeszcze tego dnia pociągiem wyruszył do Kairu.


[1. Ismailia – dworzec kolejowy; 2. Ismailia]

[Fotografia: Autor: 1. Faris knight; 2. Daniel Csörföly. Źródło – Wikipedia.] [Zdjęcie 1. objęte jest licencją GNU FDL]. [Zdjęcie 2. jest własnością publiczną]

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]