Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. [Filip. 4; 6 – 7]MIEJSCA SIENKIEWICZOWSKIE

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie.

Litera OOBLĘGOREK [gm. Strawczyn, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie]
[nazywany przez H. S.: RADIOOBLĘGOREK]


Miejscowość położona u stóp Baraniej Góry (427 m n.p.m.), wzniesienia w Paśmie Oblęgorskim w Górach Świętokrzyskich. U jego stóp wznosi się pałacyk oblęgorski.
W 1900 r. z okazji 25-lecia pracy literackiej Henryka Sienkiewicza społeczeństwo polskie ze składek ufundowało mu majątek w Oblęgorku. Akt notarialny podpisano
15 lipca 1900 r., a pisarzowi wręczono go 22 grudnia 1900 r. Przeprowadził się on tu 09 czerwca 1902 r. Dworek zaprojektował Hugo Kuder, a urządzeniem parku zajął się projektant Franciszek Szanior. Od maja 1902 r. do sierpnia 1914 r. Sienkiewicz mieszkał w Oblęgorku, wykorzystując go głównie jako letnią rezydencję. Po śmierci pisarza osiadła tu jego żona Maria i syn Henryk Józef, zamieszkując majątek do 1944 r. W 1958 r. dzieci Henryka Sienkiewicza podarowały państwu dworek, w którym niebawem powstało Muzeum Henryka Sienkiewicza (jego pierwszym kustoszem była żona Henryka Józefa, Zuzanna Sienkiewiczowa). Obecnie na parterze Muzeum odtworzony jest wygląd i wystrój pomieszczeń z czasów pisarza, a na piętrze wyeksponowana jest wystawa poświęcona pisarzowi.[Płyta przed dworkiem][Droga dojazdowa. Dworek Henryka Sienkiewicza]

[Fotografie: Krzysztof Grabiński]

ODESSA [Ukraina – obwód odesski]


Miasto położone nad Morzem Czarnym. Oficjalnie założone w 1794 r. przez Rosję na terytorium straconym w 1792 r. przez Turcję. W XIX w. miasto było głównym portem obsługującym eksport rosyjskiego zboża. Przed wybuchem I wojny światowej było czwartym najważniejszym miastem imperium carskiej Rosji – po Petersburgu, Moskwie i Warszawie. Po rewolucji w 1917 r. miasto straciło swoją wyjątkową rolę i nigdy nie odzyskało poprzedniej świetności. Henryk Sienkiewicz był tu w styczniu 1893 r.


[01. Odessa – teatr; 02. Odessa – 1. biblioteka publiczna]

[Autor: 1 – 2) Photoglob AG. Erich, Switzerland or Detroit Publishing Company, Detroit, Michigan. Źródło – Wikipedia.] [Prace te są w domenie publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ponieważ zostały opublikowane (lub zarejestrowane w Biurze Prawa Autorskich USA) przed 01 stycznia 1923 r.]

OGDEN - [Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – Hrabstwo Weber, Stan Utah]


Miasto w Górach Skalistych na wschód od Wielkiego Jeziora Słonego.
Henryk Sienkiewicz dotarł tu 11 marca 1876 r. pociągiem w drodze na Dziki Zachód.


[1. Położenie Ogden; 2. Panorama Ogden]

[Fotografie: Autor: 1. Pinpin; 2. Weberstate. Źródło – Wikipedia.] [Zdjęcie 1. objęte licencją GNU FDL].[Zdjęcie 2. jest własnością publiczną - zgodnie z wolą autora.]

OKRZEJA [gm. Krzywda, pow. łukowski, woj. lubelskie]


Miejsce ślubu Józefa Sienkiewicza ze Stefanią Cieciszowską (rodziców H. S.). Miejsce chrztu H. S. i pozostałego jego rodzeństwa.
Kościół murowany zbudowany w 1793 r. kosztem Teresy z Lelewelów Cieciszowskiej, prababki Henryka Sienkiewicza. W 1806 r. konsekrował go biskup łucki Kacper Kazimierz Cieciszowski, późniejszy Arcybiskup Metropolita Mohilowski, brat Adama Kolumny Cieciszowskiego pisarza koronnego. W 1843 r. w kościele tym Józef Sienkiewicz poślubił Stefanię Cieciszowską z którego to małżeństwa 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej urodził się Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz (akt chrztu
w księgach metrycznych parafii Okrzeja). Tu również Sienkiewiczowie ochrzcili pozostałe swoje dzieci.
Na suficie kościoła zostały namalowane trzy obrazy. W prezbiterium w plafonie owalnym - Zmartwychwstanie Pana Jezusa; w nawie w plafonie w kształcie krzyża greckiego - sceny z „Quo Vadis” i z „Potopu”: 1. Dokąd idziesz Panie; 2. Obrona Jasnej Góry.
Na ścianie lewej wewnątrz kościoła umieszczone są dwie tablice pamiątkowe poświęcone dziadkowi i babce H. Sienkiewicza.
Na zewnątrz kościoła od strony północnej znajduje się nagrobek z herbem Cieciszowskich, a pod kościołem pochowani są: Teresa z Lelewelów Cieciszowska, jej mąż Adam Cieciszowski pisarz koronny, ich syn Adam Kolumna Cieciszowski z żoną Felicjanną z Roztworowskich Cieciszowską.
Na cmentarzu grzebalnym w Okrzei jest grób matki H. Sienkiewicza, Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej zmarłej 1 września 1873 r. w Woli Gułowskiej.Tuż za cmentarzem usypany jest kopiec ku czci H. Sienkiewicza (1 września 1932 r. - 1 września 1937r.).

[Fotografie: Krzysztof Grabiński]

OŁOMUNIEC [czes. OLOMOUC, niem. OLMÜTZ] [Czechy – powiat Ołomuniec, kraj ołomuniecki]


Pierwsza wzmianka o Ołomuńcu pochodzi z 1017 r. Od 1187 r. – stolica Moraw. W 1573 r. powstał tu uniwersytet.
Stare Miasto w Ołomuńcu jest drugim pod względem wielkości zespołem zabytkowym w Czechach. Ołomuniec – to ośrodek administracyjny, przemysłowy, handlowo-usługowy, akademicki i kulturalnych. Ważny węzeł drogowy i kolejowy.
19 maja 1889 r. na stacji kolejowej w Ołomuńcu Henryk Sienkiewicz miał przesiadkę w drodze do Kissingen. W mieście tym pisarz spędził półtorej godziny.


[1. centrum miasta; 2. Horní Náměstí]

[Fotografia 1. – Autor: RadekS. Fotografia 2. – Autor: Slovenist. Źródło – Wikipedia.][Zdjęcia objęte licencją GNU FDL].

OMAHA - [Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – Hrabstwo Douglas, Stan Nebraska]


Miasto nad rzeką Missouri założone w 1854 r. W XIX w. Omaha stała się ona znaczącym węzłem transportowym, natomiast dla hodowców bydła. W XX w. znajdował się tu największy na świecie kompleks zagród dla bydła oraz wysoko rozwinięty przemysł rzeźny.
Miasto to wymienia Henryk Sienkiewicz jako kolejny przystanek, do którego dotarł 09 marca 1876 r. pociągiem w drodze na Dziki Zachód.[Autor: 1) Dolph77; 2) Futuredirections. Źródło – Wikipedia.] [Zdjęcie 1. objęte licencją CC-BY-SA]. [Zdjęcie 2. jest własnością publiczną.]

OPATÓWEK [gm. Opatówek, pow. kaliski, woj. wielkopolskie]


Wieś na Wysoczyźnie Kaliskiej nad Cienią. Niewielki ośrodek przemysłowy. W Opatówku znajduje się Muzeum Historii Przemysłu oraz wydziały zamiejscowe Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. Zabytki Opatówka: Fabryka Adolfa Fiedlera, kościół neogotycki, pozostałości dawnego folwarku. 04 stycznia 1904 r.
na stacji kolejowej w Opatówku – delegacja Kalisza witała przybywającą w ramach akcji na rzecz powodzian grupę prelegentów na czele z Henrykiem Sienkiewiczem.[Fotografia – Autor: 1) Jadwiga Miluska. Źródło – Wikipedia. [Zdjęcie objęte licencją CC-BY-SA].

ORŁOWO [gm. Płużnica, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie]


Wieś, w której w latach 1865 – 1870 wzniesiono neobarokowy pałac. Udokumentowane pobyty Henryka Sienkiewicza w Orłowie datują się następująco: 01) wrzesień 1899 r.

OSPEDALETTI – [Włochy – gmina Ospedaletti – Prowincja Imperia – Region Liguria]


Miejscowość, którą 24 marca 1884 r., odwiedził przebywający w San Remo Henryk Sienkiewicz.

OSTENDA [Belgia - prowincja Flandria Zachodnia]


Miasto w północno-zachodniej Belgii na wybrzeżu Morza Północnego. W 1830 r. weszła w skład nowo utworzonego królestwa Belgii. Równocześnie zaistniała jako kurort morski. Ośrodek przemysłu stoczniowego, włókienniczego, chemicznego, maszynowego i spożywczego. Ważny węzeł kolejowy i drogowy, promy do Anglii. Port handlowy, rybacki i lotniczy. Ośrodek turystyczny, kąpielisko morskie i uzdrowisko o znaczeniu międzynarodowym. Zabytki: gotycki kościół St. Pierre i St. Paul, gotycka dzwonnica. Udokumentowane pobyty Henryka Sienkiewicza w Ostendzie datują się następująco: 01) sierpień - wrzesień 1874 r. (przy Rue de Flandre 3);
02) czerwiec - lipiec 1874 r. (przy Rue de l'Eglise 21); 03) czerwiec - lipiec 1884 r.; 04) sierpień 1887 r. (w Hôtel Lion d’Or, pokój nr 7); 05) przełom lipca
i sierpnia 1888 r. (przy Rue d'Ouest 17); 06) sierpień 1889 r. (przy Rue d'Ouest 17; na koncercie symfonicznym w Kursalu w Ostendzie).[Fotografia – Autor: 1) Gary Houston. Źródło – Wikipedia.] [Zdjęcie objęte licencją CC-BY-SA].

OŚWIĘCIM [gm. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie]


Miasto o 800-letniej historii. We wrześniu 1939 r. miasto zostało zajęte przez Wehrmacht. Podczas II wojny światowej znajdował się tutaj niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Po wyzwoleniu NKWD utworzyło na jego terenie dwa obozy przejściowe dla jeńców niemieckich. Obóz w Oświęcimiu funkcjonował do jesieni 1945 r., drugi obóz w Brzezince – do wiosny 1946 r. Ponadto niedaleko dworca kolejowego w Oświęcimiu istniał obóz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,
w którym komunistyczne władze polskie umieszczały osoby podejrzane o członkostwo w NSDAP, Hitlerjugend i BDM oraz niemieckich cywilów, Ślązaków podejrzewanych o brak lojalności wobec Polski. Obóz został zlikwidowany w marcu 1946 r. W 1947 r. na terenie byłego obozu otwarto Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, wpisane w 1979 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zabytki Oświęcimia: cmentarze: parafialny i żydowski – Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zamek w Oświęcimiu, kaplice: Hallerów w Dworach i św. Jacka – kościoły: Matki Bożej Bolesnej, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Pałac Ślubów, Ratusz, Rynek, synagoga Chewra Lomdei Misznajot.
13 października 1889 r. Henryk Sienkiewicz i Lucjan Wrotnowski spotkali się w Oświęcimiu, skąd wspólnie pojechali do Łęków, majątku Wrotnowskich.


[1. Rynek; 2. Zamek]

[Fotografie - Autor: 1) Puncsos; 2) Łeba. Źródło: Wikipedia.] [Właściciel praw autorskich do zdjęcia 1. pozwala wszystkim na wykorzystywanie tej grafiki w dowolnym celu, w tym na nieograniczoną redystrybucję, modyfikowanie oraz wykorzystanie komercyjne.] [Zdjęcie 2. objęte jest licencją GNU FDL.]

OUCHY – [Szwajcaria]


Kurort nad jeziorem Genewskim.
Udokumentowane pobyty Henryka Sienkiewicza w Ouchy datują się następująco: 01) kwiecień 1909 r.; 02) październik 1909 r. - Hotel Beau Rivage Palace.[Ouchy: 01. pod koniec XIX w.; 02. Hotel Beau Rivage Palace]
[Fotografia: Autor: 01) L. Geisler. Źródło – Wikipedia.] [Plik ten jest własnością publiczną, ponieważ prawa autorskie do nich wygasły. Prawo to stosuje się
w Stanach Zjednoczonych, Australii, Unii Europejskiej i w tych państwach, gdzie prawo autorskie wygasa w 70 lat po śmierci autora.]

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]