Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. [Ps. 24; 4 – 5]MIEJSCA SIENKIEWICZOWSKIE

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie.

Litera UUDINE – [Włochy – gmina Udine – Prowincja Udine – Region Friuli-Wenecja Julijska]


Miasto na północno-wschodnim skraju Niziny Weneckiej założono w 943 r. Ma tutaj swoją siedzibę Uniwersytet Udine. W marcu 1884 r. Henryk i Maria Sienkiewiczowie przejeżdżali przez Udine w drodze do San Remo.


[1) Centrum miasta; 2) Piazza della Liberta]

[Fotografia – Autor: 1) Sandro Schachner; 2) Wikityke. Źródło – Wikipedia. [Zdjęcia objęte licencją CC-BY-SA].

UTRATA [obecnie - część Zakroczymia]


W XIX w. maleńka miejscowość pod Zakroczymiem, przez którą Henryk Sienkiewicz przejeżdżał w drodze do Poświętnego. Pisarz wspomina ją w liście z 19 kwietnia 1866 r. do Konrada Dobrskiego.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]