Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. [2 Tym. 3; 12]TROCHĘ MOJEGO

Jestem chrześcijaninem. Wierzę w Jezusa Chrystusa, syna Bożego. Wierzę, że jest on człowiekiem, który umarł za moje grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał dla mojego zbawienia. Jezu, dziękuję Ci za życie wieczne. Wierzę, że jestem zbawiony i przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości. Jezu, Ty jesteś moim Panem i zbawicielem. Dziękuję Ci Jezu
i Tobie, Duchu Święty, za te wiersze, do których czytania zachęcam odwiedzających tę stronę.

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie.

Litera I


I DOBRZE I ŹLE


Dobrze jest, mój Panie, modlić się do Ciebie
I prosić Cię z wiarą w każdej swej potrzebie.
Lecz źle jest, mój Boże, gdy dopada trwoga
Tych, którzy wciąż mówią, że nie wierzą w Boga.
Ty i tak ich kochasz, mój jedyny Panie –
O co Cię poproszą, każdy z nich dostanie.
Miłość Twoja, Ojcze, wierna jak Twe słowo –
Ciebie trzeba kochać sercem, a nie głową.

05 marca 2009 r.

INTERWENCJA NIEBA


Powiedz, Duchu Święty, co dzisiaj źle robię –
Czy me serce czyste, czy je sprzątać trzeba.
Czy zbytniej uwagi nie poświęcam sobie?
Czy jest mi potrzebna interwencja Nieba?

Dzisiaj mego ducha na tapetę wziąłem,
Aby się dowiedzieć, co w nim zmienić trzeba,
Czy dobry kierunek w życiu swym przyjąłem –
I czy jest potrzebna interwencja Nieba.

W którym miejscu jestem, jaką idę drogą?
Czego do świętości jeszcze mi potrzeba?
Które me działania zaszkodzić mi mogą -
Czy jest mi niezbędna interwencja Nieba?

Dziękuję Ci, Duchu, za Twe mądre słowo,
Dziękuję za radę szybko udzieloną –
Przeglądam już dzisiaj swe serce na nowo –
Wiem, że moja miłość nie jest nawiedzoną.

W Słowie Ojca mego odpowiedź znajduję,
Znajduję receptę na to, co mi trzeba –
Im więcej się modlę, tym bardziej pojmuję,
Że to Słowo Boże jest pomocą z Nieba.

A do Twego Słowa, mój najlepszy Panie,
Dodam mądrość Ducha, Jezusa pokorę –
W modlitwie trwać będę, nic mi się nie stanie
I z Panem zwyciężę demonów złą sforę.

13 lipca 2015 r.

IMIĘ TWOJE


Imię Twoje, Panie, mocą samo w sobie.
Kto się chce wywyższyć, upadnie pod mocą;
Zginie w samotności, zgorzknieniu, w chorobie;
Pójdzie ku ciemności, która rządzi nocą.

Tylko w uwielbieniu Imienia Twojego
Sedno życia mego, istota jest rzeczy –
Codziennie z bojaźnią wielbię Pana mego,
A Ty wiernie chronisz mój żywot człowieczy.

Imię Twoje święte jest ponad wszechświatem;
Jest radością serca i gwarancją życia –
Dziś za Twym Imieniem idę mężnie zatem –
Jest tyle miłości w Tobie do odkrycia.

W Twym Imieniu wierność daje pewność wierze,
Że Ty nie zawodzisz, dajesz nam ochronę –
A dla wiernych Tobie masz udział w ofierze,
Po której masz jeszcze miłości koronę.

Panie mój i Królu, panuj wciąż nade mną,
Trzymaj swój parasol ponad moim duchem –
Niech nienawiść wroga zostanie daremną,
A oszczerstwa jego pozostaną głuche.

Choć jesteś potężny, to również wrażliwy;
Okazujesz miłość każdemu istnieniu –
Każdy, kto Cię kocha, jest bardzo szczęśliwy
I nie zginie nigdy przy Twoim ramieniu.

17 listopada 2016 r.ISKRA
[Ukochanemu wnukowi, Filipkowi, w pierwszą rocznicę urodzin]


Gdy na świat przyszedłeś, radość wszystkim dałeś,
Która cel wyznacza naszego kochania.
Gdy na świat przyszedłeś, serca rozkochałeś
I stałeś się iskrą ognia miłowania.

Każdy dzień przynosi przeżycia wciąż nowe –
Każda chwila z tobą smutki nam zabiera,
Zachwytem napełnia kochającą głowę –
Najbardziej zamknięte serca wciąż otwiera.

To twój pierwszy uśmiech oczy rozweselił,
Pobudził do życia oraz do działania
I wszystkim patrzącym szczerze się udzielił –
Wytrącił nam z myśli chęć z tobą rozstania.

Twe pierwsze sylaby pewność dziś nam dają,
Że za chwilę słowa z ust twoich wypłyną.
I mama i tata pewność taką mają,
Że ty dla nich jesteś cudowną dzieciną.

Radość dziadkom sprawia twoje raczkowanie –
Z trudem nadążają za twymi kroczkami.
Raduje ich jednak twoje poznawanie,
Którego doświadczasz śmiałymi oczkami.

Bogu dziękujemy za rok życia twego,
Za miłość matczyną, ojcowskie staranie.
Pewni też jesteśmy, że dziecka Bożego
Nie opuści nigdy Jezusa kochanie.

25 sierpnia 2013 r.

IM BARDZIEJ
[Wiersz na podstawie 1 Tym. 1: 12 - 14]


Im bardziej mnie smagasz, tym bardziej Cię kocham.
Wzmacniasz mnie skutecznie, sił dodajesz swoich –
W sercu moim pokój – niechaj inne szlocha –
Nikt też nie jest w stanie zniszczyć myśli moich.

Ty, Panie, wiesz lepiej, czego mi potrzeba,
Czym napełnić serce, aby było Twoje –
Dziękuję Ci za to – jestem bliżej nieba –
Ty dla mnie otwierasz niebiańskie podwoje.

Czuję się już dzisiaj jak u Ciebie w raju,
Który coraz bliżej i serce raduje –
Dzisiaj już nie stoję na drogi rozstaju –
Dzisiaj Twoją drogą pewnie maszeruję.

Tylko Twa osoba radość pełną daje;
Tylko Twoje Słowo ścieżki me prostuje –
Śmierć Twojego Syna zbawienie nam daje;
Jego sińce, rany zdrowie me ratują.

Przeto miłość moja do Ciebie wciąż rośnie,
Badam Twoje Słowo i wcielam Je w życie –
Każdą myślą biegnę do Ciebie radośnie,
A Ty błogosławisz mi nader obficie.

Tato mój kochany, z serca Ci dziękuję –
Jesteś mym pragnieniem w każdej życia chwili;
Myślę wciąż o Tobie, Tobą się raduję
I stale u Ciebie mam coś do odkrycia.

16 lipca 2016 r.