Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha, Boże Jakuba! Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego! Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc; wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. [Ps. 84; 9 – 11]