Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. [Łuk. 14; 27]