Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. [Obj. 22; 11 – 12]TWÓRCZOŚĆ

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1865SIERPIEŃ 1865 r. – GRUDZIEŃ 1865 r. [Poświętne]


["OFIARA"]
Sienkiewicz podczas pobytu w domu Weyherów w Poświętnem koło Płońska pisze swoją pierwszą powieść „Ofiara”.
W liście z grudnia 1865 r. do przyjaciela Konrada Dobrskiego pisze m. in.:

„Posyłam ci przez tegoż młodzieńca moją powieść pod tytułem „Ofiara”. Ja zacząłem coś i skończyłem? Sam nie mogę przyjść
do siebie z radosnego zadziwienia i wyznać Ci muszę, żem kiedy wyczytał wyraz: koniec – na piątym arkuszu, byłem prawie dumny z siebie."
Rękopis ten zaginął i utwór nigdy nie ujrzał światła dziennego.


[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]