Ręce Twoje uczyniły mnie i ukształtowały, daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich! [Ps. 119; 73]TWÓRCZOŚĆ

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1893


LUTY [Warszawa]


["BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONA"]

MARZEC [Warszawa (?)]


["LOTUS"]

MARZEC [Nervi]


["Z WRAŻEŃ WŁOSKICH"]

KWIECIEŃ – około 15. [Zakopane]


["ORGANISTA Z PONIKŁY"]

LIPIEC – 18. – 31. [Zakopane]


["LISTY O ZOLI"]

GRUDZIEŃ – około 20. [Warszawa, Zakopane]


["RODZINA POŁANIECKICH"] – rozpoczęcie powieści i jej kontynuacja

DOKŁADNA DATA I MIEJSCE NIE SĄ ZNANE. ROK PIERWODRUKU – 1893.


["SEN"]

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]