Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. [1 Kor. 8; 3]TWÓRCZOŚĆ

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1898


MARZEC – 05. – WRZESIEŃ – 10. [miejsca brak]


["AFORYZMY"]

MAJ – CZERWIEC, GRUDZIEŃ [Nicea, Parc Saint Maur, Ploumanach, Warszawa]


["KRZYŻACY"] – kontynuacja pracy

GRUDZIEŃ – około 20. [miejsca brak]


["List do redakcji "Tygodnika Ilustrowanego"]

GRUDZIEŃ – 22. [Warszawa]


["PRZEMÓWIENIE NA ODSŁONIĘCIE POMNIKA MICKIEWICZA"]

GRUDZIEŃ – 26. [Warszawa]


["LIST O ADAMIE PŁUGU"]

GRUDZIEŃ – 29. [Warszawa]


["TOAST NA CZEŚĆ C. GODEBSKIEGO"]

DOKŁADNA DATA I MIEJSCE NIE SĄ ZNANE. WYDANIE PIERWSZE – "DWIE ŁĄKI"


["DO REDAKCJI "KRAJU"]

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]