Niechaj popłynie chwała z warg moich, gdy mnie nauczysz ustaw swoich. Niech język mój opiewa słowo Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. Niech wesprze mnie ręka Twoja, gdyż wybrałem przykazania Twoje! [Ps. 119; 171 - 173]TWÓRCZOŚĆ

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1909STYCZEŃ – 21. [Warszawa]


["SONATA KSIĘŻYCOWA"] w: „Wiry”, t. I, rozdział V

STYCZEŃ – LUTY [Miejsca brak]


["WIRY"] - zakończenie pracy

MAJ – 24. [Kraków]


["DAR GRUNWALDZKI"]

MAJ – 25. [Kraków]


["MOWA KU CZCI STANISŁAWA TARNOWSKIEGO"]

LIPIEC – 04. [Oblęgorek]


["HORACEGO "POCHWAŁY ŻYCIA WIEJSKIEGO"]

LIPIEC – 16. [Warszawa]


["HELENA MODRZEJEWSKA"]

PAŹDZIERNIK – 09. [Miejsca brak]


["W SPRAWIE SANATORIUM NAUCZYCIELSKIEGO)"]

PAŹDZIERNIK – 21. [Miejsca brak]


["LIST W SPRAWIE TESTAMENTU VON OLSZEWSKIEGO"]

GRUDZIEŃ [Miejsca brak]


["ONGIŚ I DZIŚ"]

GRUDZIEŃ – 04. [Miejsca brak]


["PIEŚŃ POKOJU"]

DATA NIEUSTALONA [Miejsca brak]


["AFORYZMY"]

DATA NIEUSTALONA [Miejsca brak]


["BRODY DLA KÓZ"]

DATA NIEUSTALONA [Miejsca brak]


["JAKO SIĘ PAN LUBOMIRSKI NAWRÓCIŁ"]

DATA NIEUSTALONA [Miejsca brak]


["POWIEŚĆ O OTHONIE"] - kontynuacja pracy rozpoczętej w 1900 r.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]